Matchmaking med Energy Innovation Cluster på DTU High Tech Summit

Da der var lukket og slukket efter DTU High Tech Summit i 2018 gik en tendens igen i de besøgendes evaluering af arrangementet – ca. 1.000 svarede, at de ønskede mere matchmaking! Derfor besluttede InfinIT og Energy Innovation Cluster at understøtte muligheden for organiseret networking til DTU high Tech Summit 2019.

Allerede når man tilmeldte sig DTU High Tech Summit 2019, fik man spørgsmålet: vil du matchmakes? Klikkede man ja, fik man et link til appen swapcard, hvor ens informationer fra Eventbrite automatisk blev overført. Ud fra kategorier, emner og skills blev man foreslået relevante personer, som man herefter kunne vælge at matche op med og aftale at mødes med. Disse forslag til matches blev udført af appens algoritmer, der brugte ens informationer om interesser, jobtitel, kompetencer og hvilke typer folk, man havde angivet, at man ønskede at møde.

Derefter fik man automatisk reminders, når der var relevante arrangementer med mennesker, man kunne netværke med – det gjorde det nemt at få det optimale ud af at deltage i årets Summit.

På to sessioner af hver to timers varighed var der dedikeret tid til at mødes med dem, man var blevet matchet med. Man kunne således booke et tidpunkt og et bord i det dertil indrettede matchmaking-lokale. Folk kom, fandt deres nummererede borde, og snakken gik med stort engagement!

Udover at understøtte generel matchmaking på konferencen var et særligt formål at gøre det muligt for virksomheder at matche op med forskere med særlige spidskompetencer. Som en del af setuppet havde InfinIT og Energy Innovation Cluster engageret en række relevante forskere og fået dem til at tilmelde sig appen. Fra Alexandra Instituttet var der henholdsvis en ekspert i machine learning og IoT, som virksomhederne også kunne booke, hvis de havde nogle mere dybdeborende spørgsmål til, hvordan de kunne bruge teknologierne. Men matchmakingen brød også grænserne, og flere møder blev lagt uden for rammerne nogle af de andre steder, hvor man naturligt samledes til DTU High Tech Summit, fx ved frokoststedet. Så næste år planlægges det, at der skal være flere borde fordelt over hele området, som kan bookes løbende under hele arrangementet.

For arrangørerne er matchmaking-appen et godt værktøj, da man her kan følge med i, hvordan og hvem der bruger appen, samt hvilke og hvor mange møder der arrangeres. Den giver et godt overblik, hvilket også betyder, at man kan reagere hurtigt, hvis nogen ikke møder op, for så kan man skrive til dem eller hurtigt finde en anden gruppe, der passer til de fremmødte.

Succesen planlægges gentaget næste år med enkelte forbedringer – så glæd dig til at få endnu mere ud af DTU High Tech Summit 2020.

lea schick facilitator infinit arrangementer temagruppe

Lea Schick

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om denne case, er du velkommen til at kontakte Lea Schick.

Partnere

  • DTU
  • Energy Innovation Cluster
  • InfinIT

At gøre det nemmere for deltagerne i DTU High Tech Summit at netværke gennem matchmaking, og at gøre det lettere for virksomheder at møde forskere.

200 tilmeldte sig gennem appen, og det kom der 70 møder ud af – ud over dem der blev arrangeret uden om rammerne.

Netværk, matchmaking

Matchmaking-app og facilitering

  • Matchmaking-appen virkede godt, men der kan godt være flere ’mødesteder’ rundt omkring på området i stedet for kun på ét dedikeret område.
  • Borde bør kunne bookes løbende, for at gøre det lettere at holde et møde.
  • Tilmeldingen til arrangementet og download af app skal integreres meget bedre i DTU High Tech Summits officielle tilmeldingsmodul, da vi oplevede, at setuppet for registrering var for kompliceret og en hindring for mange.