It-studerende kan give SMV’er i udkantsområder et digitalt løft

Der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem it-studerende og små virksomheder i udkantsområder. Det viser resultatet af et miniprojekt under InfinIT, hvor IT-Universitetet og Aalborg Universitet har sendt it-studerende på hhv. sommerskole på Bornholm og ud til mindre virksomheder i Nordjylland.

Når universiteterne etablerer forskellige former for samarbejde mellem studerende og virksomheder, tages der primært kontakt til store virksomheder, der ligger tæt på universiteterne. Det skyldes dels, at der er stor prestige forbundet med at samarbejde med store virksomheder, dels at man er nødt til at kende til en virksomhed for at komme i tanke om at indgå samarbejde med den.

Det betyder, at små virksomheder, specielt i udkantsområder, er dårligere stillet i forhold til at få tilført ny viden. Størstedelen af dem er SMV’er med mindre end 50 ansatte. De har ofte et stort behov for ny viden men for få ressourcer til selv at opsøge den. Det gælder viden om markedet og nye produkter samt om kunderne og deres skiftende behov. Det kan også være en udfordring at følge med den digitale udvikling.

Digitalt løft på Bornholm og Nordjylland

Derfor ligger der et stort uudnyttet potentiale i at styrke samarbejdet mellem it-studerende og SMV’er i udkantsområder. Det viser et miniprojekt under InfinIT, hvor både Aalborg Universitet (AAU) og IT-Universitetet i København (ITU) har sat de små virksomheder højt på agendaen.

I Nordjylland viser erfaringen, at de små virksomheder har gavn af at samarbejde med kandidatstuderende i it-ledelse fra AAU. De studerende sætter sig bl.a. ind i virksomhedernes situation, deres kunder, markedet og undersøger, hvilke it-kompetencer medarbejderne har. Derefter kommer de med anbefalinger til, hvordan virksomheden med fordel kan bruge it mere eller bedre.

De samme erfaringer går igen på Bornholm, hvor ITU de seneste tre år har afholdt sommerskole og arbejdet tæt sammen med lokale virksomheder. De stiller med nogle digitale udfordringer, som de studerende kommer med løsningsforslag til.


Kontaktpersoner

Lene Nielsen, Associate professor  IT Universitet, København.

Sabine Madsen, Associate professor på Aalborg Universitet.

Partnere

IT Universitetet, København og Aalborg Universitet.

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Fælles for begge forløb er, at virksomhederne får tilført ny viden om digitale muligheder og om, hvor deres egentlige udfordringer ligger. Erfaringen viser også, at virksomhederne efterfølgende arbejder videre med de studerendes anbefalinger og i nogle tilfælde fortsætter samarbejdet gennem specialer eller studenterjobs, siger Lene Nielsen, associate professor på ITU i København om miniprojektet.

Formålet med miniprojektet var at vise, at der ligger et stort potentiale i samarbejdet mellem it-studerende og små virksomheder, og at der sker en gensidig videnoverførsel og læring til glæde for begge parter.

Små virksomheder melder sig generelt som samarbejdspartnere af to årsager.

For det første ønsker virksomhederne en løsning på et specifikt problem, som de ikke selv har tid eller ressourcer til at løse.

For det andet ønsker de at få unge it-kyndige til at kigge på deres markedsføring, kommunikation, arbejdsgange og lignende. Virksomhederne ønsker at lære noget og vil derfor gerne samarbejde med it-studerende, der har fingrene på den digitale puls.

Virksomhederne melder tilbage, at det primære udbytte af samarbejdet med de studerende er, at de får en bedre forståelse for et problem, et nyt blik på arbejdsgange og inspiration til løsningsforslag, som de ikke ville være kommet frem til på egen hånd.

Det er samtidig interessant at se, at de studerende får langt mere ud af samarbejdet med de mindre virksomheder. Hos de store ender deres projekter ofte ulæste, og de studerende kan godt mærke, at virksomhederne egentlig ikke forventer at gøre brug af deres arbejde. Med de mindre oplever de derimod, at de kan bidrage med noget, der kan bruges med det samme.

Proces og forretningsudvikling

Miniprojekt under InfinIT

It-studerende kan med fordel være med til at give SMV’er et digitalt løft. Dog kan universiteterne blive skarpere på, hvad små virksomheder får ud af at indgå i samarbejder med studerende. For eksempel kan man forestille sig, at der udarbejdes udbytte-mål for virksomhederne, på samme måde som der er læringsmål for de studerende.

Landspolitisk kan der stilles midler til rådighed til denne type samarbejder, og lokalt kan regionale institutioner som kommuner, væksthuse og lignede stille faciliteter til rådighed, der gør det muligt at afholde universitetskurser i lokal området, tæt på de små virksomheder.

Ved at systematisere indsatsen på både uddannelses-, universitets- og landspolitisk niveau kan det sikres, at det ikke kun er de (store) virksomheder, der tilfældigvis har en relation til en universitetsunderviser, der får tilbuddet om at samarbejde med it-studerende.