IoT og sensorer til måling på regnvandsopsamling og selvvanding i grønne uderum og anlæg i byer

I et projekt sammen med Byland har IdemoLab, FORCE Technology udviklet en prototype af et IoT-system, som dagligt måler, hvor meget vand, der er tilgængeligt i plantekasser, og sender data til en online platform.

Baggrund

Byland er en dansk startup-virksomhed, som har udviklet og sælger en løsning til selvvanding af grønne uderum, plantekasser og anlæg i byrummet. Deres løsning kombinerer regnvandsopsamling med plantevanding. Udgangspunktet for projektet var at de havde et ønske om at integrere IoT sensorer i deres løsning, således at deres kunder bedre kunne planlægge vandingen.

Bruger- og kontekststudium

Som del af projektet blev der indledningsvist gennemført et brugerstudium hos Frederiksberg Kommune, som dagligt står for vanding af kommunens træer og plantekasser. Gennem dette studium kom der vigtig indsigt i både arbejdsgangene med selve udførelsen af vandingen, men også i planlægningsarbejdet og den øvrige drift, som vandingsopgaven skal passes ind i.

Som en ekstra værdi fra bruger- og kontekststudiet, kom der flere nye koncepter og domæner frem inden for IoT og sensorer, som Byland potentielt kan bidrage med løsninger til i fremtiden.

Visualisering af Bylands løsning til selvvanding

Tekniske krav

Resultaterne fra bruger- og kontekststudiet dannede efterfølgende rammen for udarbejdelse af en række tekniske krav til den prototype, der skulle konstrueres.
Eksempler på disse krav inkluderer blandt andet:

 • Sensorerne skal kunne måle vandstanden i det opsamlede
  regnvand.
 • Prototypen skal være robust over for vand og andre
  klimafaktorer.
 • Batterilevetiden skal levere strøm til prototypen gennem hele
  testens varighed over minimum 2 måneder.
 • Data fra sensorerne skal kunne sendes en gang dagligt, og skal
  kunne gemmes online.

Energy Harvesting

Energy Harvesting, hvor man indsamler eller høster energi fra omgivelserne, er et at de områder IdemoLab har særlige tekniske kompetencer indenfor. Inden konstruktionen af prototypen blev potentialet for at forsyne prototypen med strøm fra solceller derfor undersøgt. På baggrund af det forventede daglige strømforbrug i kombination med en test af hvor meget strøm der kan opsamles under varierende lysforhold, blev det derfor besluttet at lade prototypens batteri oplade fra solceller, og samtidig teste betingelserne for et koncept, der er uafhængig af løbende batteriskift og strømkabler.

Prototype

På baggrund af de tekniske krav til prototypen blev der konstrueret en fungerende prototype, som levede op til de tekniske krav, og som kunne installeres i Bylands eksisterende løsning. Prototypen blev efterfølgende integreret i en plantekasse, som blev sat op på Frederiksberg, for at teste funktionaliteten i så virkelighedsnære betingelser som muligt gennem de næste par måneder.

 

 

caret-down caret-up caret-left caret-right

Læs mere her

Byland
IdemoLab

Hvad var formålet

Udgangspunktet for projektet var et ønske fra virksomheden Byland om at kunne integrere IoT-sensorer i deres selvvandingsløsning, således at deres kunder bedre kunne planlægge vandingen.

Hvad fik de ud af det

Overordnet viste testen sig at være en succes. Nogle af de resultater, der fremkom igennem testen og projektet, var at der med denne måde at måle tilgængeligt vand til selvvanding vil kunne spares vand, idet løsningen anvender regnvand til selvvanding, og med den tilføjede IoT-vandstandssensor blev der tilføjet en ekstra lag af sikkerhed for, om det er nødvendigt selv at vande ekstra. Et andet resultat var, at der på den baggrund kan spares arbejdstid for de personer, der ellers skulle forestå manuel vanding, og på samme baggrund vil der også kunne spares kørsel og herunder udledning fra bilkørsel.

I forhold til de tekniske resultater af testen viste det sig, at der i testperioden kunne opsamles tilstrækkelig energi fra solcellerne til at foretage daglige målinger og sende dem til en online platform, hvor der efterfølgende kunne føres statistik over vandbeholdning og strømforbrug.

På baggrund af projektet har Byland fået bevilliget støtte i form af en InnoBooster til at arbejde videre med deres løsning, og de er lige nu i fuld gang med at kommercialisere løsningen.

Læs mere og følg med i udviklingen på www.aqumi.dk.

Hvad var temaet?

IoT og Smart Cities

Hvad var formatet?

Et InfinIT-miniprojekt

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om denne case, kan du kontakte Laura Møller.

Partnere

Projektet blev finansieret af InfinIT og gennemført af IdemoLab, DELTA – a part of FORCE Technology, for Byland med bidrag fra DTU Management Engineerings afdeling for adfærdsdesign, og anlægsgartnerfirmaet A//A.