De gode historier fra Tech Celebration

Måske tænker du, at din virksomhed kommer ind i den digitale tidsalder ved at digitalisere en enhed eller et produkt. Men en digital transformation handler også om at ændre forretningskulturen, tænke i nye forretningsmodeller og være forberedt på ændrede konkurrenceparametre.

Og det er en proces, der kan åbne dørene til nye muligheder og markeder.

Det satte vi blandt andet fokus på, da vi holdt Tech Celebration i samarbejde med BrainsBusiness og it-forum den 10. oktober 2019.

Søren Bro fra Grundfos delte Grundfos' erfaringer med forretningsskabelse med Internet of Things. For dem har transitionen dog også haft fokus på service og kultur, ved at de har ændret mindset fra at sælge pumper til at sælge rent vand. For dem har det været en fordel, at de kun har én ejer, fordi man nemmere kan tænke langsigtet og nå i mål med transformationen, når der ikke også er aktiehavere/-tagere at tage hensyn til. Men selvom man er flere ’kokke i køkkenet’, kan man alligevel tage det råd med sig at få samlet beslutningskraften omkring en digital omstilling centralt i organisationen og i tæt samarbejde med ledelsen.

Søren Bro talte også en del om, at Grundfos sigter mod at lave transformationen fra at sælge pumper til at sælge rent vand (dvs. også en bevidsthed om servicetransformation), og at denne gennemgribende digitalisering kræver et ændret mindset.

Jørgen Raguse fra Trackunit fortalte om deres udvikling mod digital transformation og advarede imod, at man ser det som Corporate Entertainment, hvor det bare handler om at tjene penge. For så når man ikke i mål med transformationen, der er en kontinuerlig udvikling. Så det handler om at komme i gang og prøve ting af, få kundernes feedback – og så sende det ud.

Vi er enige i, at venter, til man har den helt færdige løsning, så kan man risikere aldrig at rykke. Markedet bevæger sig så stærkt, at man må prøve sig frem. Derfor er det godt at være med i et netværk som InfinIT, hvor man kan lære af andres erfaringer og finde samarbejdspartnere.

Claus Klint fra IBM, der sammen med Sund og Bælt administrerer de 15.000 sensorer på Storebæltsbroen til smartere vedligehold, understregede, hvor vigtigt det er at holde sig sit mål for øje og sørge for, at det netop er det, teknologien understøtter. Bruger man teknologi bare for at bruge den, så bliver ens arbejde ikke nødvendigvis mere effektivt, og så kunne en ikke-teknologisk løsning måske have været bedre og billigere.

Endelig kom keynote speakeren på, nemlig Mia Wagner, administrerende direktør for Freeway-koncernen, som investerer i iværksætteri. Hun delte ud af sine erfaringer og kom blandt andet ind på, hvordan hun ikke ønsker at opnå vækst ved at skifte medarbejderne ud, så snart der er et mismatch mellem virksomhedens behov og medarbejderens kompetencer, men ønsker sammen med medarbejderne at udvikle dem til fortsat at være en vigtig del af puslespillet. For hende er det vigtigt, at medarbejderne kan mærke, at de er til stede og både vil virksomheden og medarbejderne det godt.

Det var et budskab, der gik rent ind hos deltager Mette Gammelby, der deltog til Tech Celebration:

”Jeg gik fra Mias oplæg med kuldegysninger, hun var virkelig ærlig og modig og satte ord på nogle værdier, jeg selv har, og blev yderligere bekræftet i under hendes oplæg. I det hele taget var det en god dag med et spændende og vekslende program, så man ikke sad og lyttede til det ene oplæg efter det andet, men blev både klogere, underholdt og inddraget. Det var også super at få netværket med nye og gamle kontakter, hvilket der også var gode muligheder for i løbet af dagen.”

Laura Møller

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om denne case, er du velkommen til at kontakte Laura Møller.

Projektpartnere

  • BrainsBusiness
  • it-forum
  • InfinIT

At samle tech-folk fra hele landet for at sætte fokus på teknologiske løsninger fremfor teknologierne i sig selv.

Pointer og indsigter fra tech-verdenen fra både forskere og virksomheder samt gode muligheder for at netværke.

Teknologiske løsninger i praksis

En en-dags-konference hvor 136 personer deltog.

Det var en succes, at der var et alsidigt program, der både havde fokus på forskning og praksis og engagement af publikum – de skulle fx stemme undervejs, der var Science Slams og gruppeinterviews til at bryde rækken af oplægsholdere. Der var desuden gode faciliteter til at netværke, der blev udnyttet på dagen.