Nye forretningsmuligheder med digitalisering og anvendelse af data

Fremtidens transport og logistik vil være datadrevet – mange virksomheder er allerede i dag godt på vej i deres digitaliseringsproces.

På en hands-on workshop arrangeret af InfinIT og UdviklingsRåd Sønderjylland stillede vi skarpt på potentialer og nye forretningsmuligheder med digitalisering og anvendelse af data. Deltagerne fik til opgave at italesætte udfordringer og barrierer i branchen, samt komme med løsningsforslag til disse udfordringer.

  • Hvilke nye muligheder kan vi se i de kommende år?
  • Hvordan vil det påvirke transport og logistik?
  • Hvad kan den enkelte virksomhed gøre for at sikre sin konkurrenceevne?
  • Hvilke nye systemer og ydelser vil der særligt være brug for i transport og logistik?

Workshoppen fandt sted i et samarbejde mellem virksomheder og organisationer inden for transport- og logistikbranchen, it-virksomheder der arbejder med big data, sporing, positionering, sikkerhed, platformarkitektur m.m. samt forskere der arbejder i krydsfeltet mellem transport/logistik og digitalisering.

Idékatalog med inspiration og anbefalinger

Transportens Innovationsnetværk, TINV, har i samarbejde med Udviklingsråd Sønderjylland opsamlet ideerne fra dagen i dette Idékatalog.

Kataloget indeholder eksempler og inspiration til arbejdet hjemme i din egen virksomhed samt en tjekliste til digitalisering. Sidst i kataloget peges der på mulige indsatsområder i forhold til udviklingen af transport- og logistikerhvervet.

lea schick facilitator infinit arrangementer temagruppe

Lea Schick

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om denne case, er du velkommen til at kontakte Lea Schick.

Formålet var at inspirere deltagerne til at se på nye forretningsmuligheder med digitalisering og anvendelse af data.

Deltagerne fik:

  • Et overblik over nye muligheder inden for transport og logistik gennem digitalisering og data
  • Inspiration til at arbejde med strategi for digitalisering og data i egen virksomhed
  • Nye ideer, koncepter og skitser til, hvordan data kan være med til at skabe løsninger og nye forretningsmodeller
  • Information og sparring omkring videre projektudvikling

De ideer, der blev udviklet på dagen, blev konsolideret i et Idékatalog og efterfølgende sendt til alle deltagere.

Nye forretningsmuligheder med big data og digitalisering i logistik og transport.

Workshop hvor virksomheder og forskere delte ud af deres viden inden for digitaliseringen og anvendelse af data i transport og logistik i dag og i de kommende år.

Deltagerne arbejdede målrettet og systematisk med nye muligheder i deres virksomhed – og med at se, hvordan de nye datadrevne koncepter kan udvikles i samarbejde med andre virksomheder.

Partnere

Workshoppen den 4. oktober 2018 blev gennemført i et samarbejde mellem InfinIT, Udviklingsråd Sønderjylland, Business Aabenraa (Interreg projektet GoSmart BSR), Padborg Transportcenter og Transportens Innovationsnetværk, TINV.