Proces og forretningsudvikling

Temagruppen er for dig, der vil udvikle og strukturere virksomhedens arbejde med teknologi og forretning.

Som deltager i InfinITs temagruppe for Proces og forretningsudvikling kan du få viden om og brugbare input til at arbejde struktureret med:

 • Forståelse for processer og teknologi
 • Kundeindsigter
 • Forståelse for og anvendelse af forretningsmodeller
 • Opdagelse og dyrkelse af forretningsmuligheder med afsæt i det digitale univers

Hvad er Proces og forretningsudvikling

 

Hvad får jeg ud af at deltage i temagruppen?

Ved at deltage i InfinITs temagruppe for Proces og forretningsudvikling får I som virksomhed adgang til en lang række aktiviteter fordelt på de tre aktivitetstyper:

 • Videnspredning
 • Matchmaking
 • Projekt

I vil blive præsenteret for moden og afprøvet viden.

Deltagelse i gruppen er virksomhedens billet til at arbejde i feltet af udvikling af nye processer og forretningsmodeller. Det kunne f.eks. være en afdækning af, hvordan I kan arbejde smartere og bedre i fremtiden. Hvilken værdi kan I forvente, der ligger i en transformation af jeres egne processer?

 

I aktiviteterne knyttet til videnspredning vil vi med afsæt i virksomhedernes behov arbejde med inspiration og kendskab til mulighederne inden for proces og forretningsudvikling.

Målet er, at I som virksomhed vil få inspiration til, hvordan I kan arbejde med proces og forretningsudvikling i jeres organisation.

Deltag i temagruppen, og få adgang til inspiration i form af bl.a. netværksarrangementer mellem medlemsvirksomheder og eksperter. På disse arrangementer beskrives metoder med udgangspunkt i cases og best practice.

I kender bedst selv jeres potentielle kunders behov. Den inspiration, I tager med gennem InfinIT, skal bidrage til, at I tænker innovation som en integreret del af udviklingsarbejdet i organisationen.

Et mål er at give jer lyst til at dykke ned i en eller flere fagligheder og derigennem flytte jer fra interesse og inspiration til deltagelse i en matchmaking-aktivitet eller et samarbejdsprojekt.

Deltagelse på dette niveau kan være gå-hjem-møder af ca. to timers varighed eller deltagelse på 1-dags seminarer.

Nu er I ikke længere kun interesseret og inspireret til at arbejde med og udfolde proces og forretningsudvikling i organisationen.

Ved matchmaking kommer I til at arbejde i dybden med ideer og muligheder. I vil bl.a. blive inviteret til masterclasses, hvor virksomheder bliver parret med fageksperter. Her vil jeres ideer blive konkretiseret, udfordret og forbedret i synergi med de andre deltagere.

Som en del af InfinIT-netværket er der rig mulighed for at flytte sig fra inspiration og indledende dialog med andre virksomheder og eksperter.

Nyd godt af forskere og mere erfarne virksomheder, og få etableret og afprøvet teknologien i et afgrænset projekt.

InfinIT kan hjælpe jeres virksomhed med:

 • Etablering af et relevant og velafgrænset miniprojekt
 • Projektfinansiering fra andet sted (f.eks. Innovationsfonden eller H2020)
 • Forbindelse til relevante virksomheder, der kunne føre til at arbejde med proces og forretningsudvikling i organisationen.
 • Jonas Hedman, CBS
 • Thomas Hildebrandt, DIKU
 • Omri Ross, DIKU
 • Ivan Aaen, AAU
 • Hanne Westh Nicolajsen, ITU
 • Camilla Kølsen, AU
 • Rasmus Bækby, Alexandra Instituttet
 • Henrik Blach, Force
 • Arne Skou, AAU

Som deltager i InfinITs temagruppe for Proces og forretningsudvikling vil du også kunne opleve og få glæde af vores tværfaglige samarbejde med nogle af netværkets andre temagrupper, der hvor det giver god mening at skabe synergi.

Her kan I som virksomhed få et indblik i andre digitale indsatsområder. Både som inspiration og som en indgang til at være med i InfinITs andre temagrupper.

Du får også fordel af InfinITs samarbejde på tværs af landets øvrige innovationsnetværk og de mange partnere, der er tilknyttet InfinIT.

Tværfagligt samarbejde

Som deltager i en gruppe får du:

-          Målrettede invitationer til relevante events
-          Hjælp til din virksomheds projekter, innovation og internationalisering
-          Information og sparring om nye finansieringsmuligheder til projekter
-          Relationer til relevante samarbejdspartnere
-          Adgang til forskningsbaseret viden
-          Nyeste input om fremtidens tendenser og brancher

caret-down caret-up caret-left caret-right
Landbrug & Fødevarer er generelt meget tilfredse med de aktiviteter, InfinIT udbyder. Med aktiviteterne får vi rigtig gode muligheder for at komme i dialog med de ypperste datalogiske kompetencer og tilgang til den nyeste forskningsbaserede viden. Det er værdifuldt i vores arbejde med at udvikle nye digitale produkter og ydelser til de danske landmænd og fødevareklyngen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Marie

Marie Rørdam Fenger
Facilitator

Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Tlf. 30 76 07 22
E-mail: marie.fenger@alexandra.dk

MarieRoerdamFenger_facilitator_infinit