Persondataforordningen

Den 25. maj 2018 indførte EU nye persondataregler (GDPR), og vi vil i den forbindelse informere dig om, hvad InfinIT gør med dine persondata.

InfinIT er sat i verden for at skabe et nationalt netværk, hvor aktører inden for it og digitalisering i Danmark kan mødes, dele viden og etablere samarbejder – på tværs af institutioner, brancher og geografi.

For at kunne opfylde det formål opsamler og behandler InfinIT nogle grundlæggende persondata såsom navn, arbejdssted og e-mailadresse. InfinIT har eksempelvis brug for disse persondata for at indkalde til og facilitere møder mellem parterne i InfinITs fokusgruppeaktiviteter eller for at udsende information om de faglige arrangementer i InfinIT blandt andet gennem vores nyhedsbrev.

InfinITs håndtering af persondata

InfinIT bruger dine persondata til at udsende nyhedsbreve. Vi har dine persondata for at kunne give dig målrettet og relevant information via vores nyhedsbreve.

InfinIT passer godt på dine persondata. Dine persondata opbevares udelukkende i det system, vi udsender nyhedsbrevene fra. Vi giver ikke din e-mailadresse eller andre persondata videre til tredjepart.

InfinIT sletter omgående dine personadata, hvis du henvender dig og ikke fremover ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Du kan selv slette dig ved at trykke på Afmeld nyhedsbrev nederst i hvert nyhedsbrev, eller hvis du er medlem af en fokusgruppe. Du kan altid få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer om dig:

Kontakt: Laura Møller, Alexandra Instituttet, Åbogade 34, 8200 Aarhus tlf. 93 50 88 04, e-mail: laura.moller@alexandra.dk

For alle rettigheder henvises til Aalborg Universitets generelle databeskyttelsespolitik.

Hvor længe opbevarer InfinIT data

Oplysninger indsamlet i forbindelse med projekter, arrangementer, aftaler, ansøgninger m.v. vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor projektet, arrangementet, aftalen, ansøgningen eller lignende er færdiggjort. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, 1) hvis InfinIT har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, 2) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 3) eller hvis opbevaringen er nødvendig, for at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.


Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Innovationsnetværkene videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database.

InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.