Partnere

Herunder finder du alle de aktører, der står bag InfinIT.

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet er et anvendelsesorienteret forskningsinstitut, der bygger bro mellem it-forskning, virksomheder og offentlige institutioner. Instituttet udvikler nye it-baserede produkter og services gennem forskningsbaseret innovation samt igangsætter og gennemfører fælles FoU-projekter og leverer viden baseret på den nyeste forskning.

Institut for datalogi, Aalborg Universitet

Det er instituttets ambition at blive internationalt anerkendt som førende inden for datalogi – en afdeling med sammenhængende aktiviteter inden for forskning, uddannelse, udvikling og industrisamarbejde. Forskningen i afdelingen er fokuseret på computere og programmering samt software- og computersystemer. Instituttets forskningsmetode spænder fra formel logik over eksperimentel konstruktion til empirisk beskrivelse.

FORCE Technology

We help ideas meet the real world

FORCE Technology hjælper sine kunder med effektiv anvendelse af avancerede teknologier, der skal opnå kommerciel succes i en kompleks verden. Vi varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer.

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)

DIKU fører en udadvendt og tværfagligt orienteret forskningspolitik, hvor vi så vidt muligt inddrager virksomhederne i vores forskningsprojekter. Instituttets styrker ligger inden for algoritmik og datastrukturer (big data), programmeringssprog, it-sikkerhed, medicinsk billedanalyse og maskinlæring, finans-it, sundheds-it, samt interaktionsdesign og mobile kommunikationsplatforme.

Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Institut for Datalogi på Aarhus Universitet er stærk inden for bade teoretisk og eksperimentiel datalogi, og det er instituttets mål at opretholde sin position som et af Europas førende forskningscentre på disse områder.

DTU Compute - Institut for Informatik og Computer Science

DTU Compute forsker og underviser i matematisk modellering og computer science med fokus på anvendelser inden for ingeniørvidenskaberne og i forretningsverdenen. Relationen til konkrete problemstillinger er essentiel.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) ved Syddansk Universitet er et internationalt anerkendt forskningsinstitut. MMMI forsker intensivt inden for det robotteknologiske område og arbejder målrettet på at udvikle intelligente, autonome systemer, der kan løse samfundsrelevante problemstillinger. Instituttets ekspertise inden for robotteknologi og software har ført til stærke forskningscentre inden for områder såsom kunstig intelligens, sundhedsinformatik, energiinformatik og droneforskning.

Erhvervshus Hovedstaden

I Erhvervshus Hovedstaden kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Erhvervshuset er sat i verden for at hjælpe virksomheder med at skabe vækst, eksport og job.

Copenhagen FinTech

Copenhagen FinTech er en netværksorganisation, der har som mål at skabe vækst og stimulere forskning, innovation, udvikling og uddannelse inden for finans-it. Vi er omdrejningspunktet for danske virksomheder, iværksættere, den finansielle sektor, videninstitutioner og projekter med kompetence eller interesse for området. Copenhagen FinTech arbejder ligeledes på at fremme København som skandinavisk centrum for Fintech-teknologi og -udvikling.

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution og er dedikeret til den digitale verden. Fra spil og kommunikation til business og softwareudvikling.

CBS - Copenhagen Business School

CBS er af Danmarks 8 universiteter og har 20.000 studerende og ca. 1500 medarbejdere - forskere, ph.d.-studerende og administrativt personale. CBS bidrager til samfundet igennem forskning og forskningsbaseret uddannelse, hvor vi kombinerer elementer fra traditionelle business schools og universiteter med en bred uddannelsesportefølje. Målet er at skabe forskning i verdensklasse, der kan hjælpe med at finde nye løsninger på samfundets udfordringer.

DigitalLead

Den landsdækkende danske klynge for digitale teknologier, DigitalLead, er et samlingspunkt for digital innovation – både for virksomheder, der udvikler digitale løsninger, samt for andre sektorer, der har brug for innovative digitale løsninger. DigitalLead udgør en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.