Sådan har andre udnyttet mulighederne i vores innovationsnetværk for it

Vi har håndplukket tre succeshistorier fra 2018, der viser, hvad de deltagende virksomheder får ud at være med i InfinIT. Måske er du vores næste succeshistorie?

I dag kan alle virksomheder – uanset størrelse – blive mere effektive, bæredygtige eller innovative med it. Derfor stiller vi den nyeste viden inden for it til rådighed i vores netværk, hvor folk fra alle brancher kan mødes og sparre eller samarbejde på tværs og udvikle sig.

Det er der kommet nogle gode resultater ud af i 2018…

Vi siger tak for samarbejdet i 2018 til alle vores deltagere, oplægsholdere og virksomheder!

Den intelligente plantekasse, der passer sig selv

Vores første ’solstrålehistorie’ er et samarbejdede mellem Byland, IdemoLab og FORCE Technology om udviklingen af en prototype på en udendørs plantekasse. Den sender data om vandindholdet i kassen til en online platform – og i øvrigt er selvforsynende med energi via solceller!

Projektet startede med et brugerstudium hos Frederiksberg Kommune, som dagligt står for vandingen af kommunens træer og plantekasser. Erfaringerne, der blev indsamlet om arbejdsgangene, viste bl.a., at det er svært at planlægge vandingen effektivt, fordi man ikke ved, hvilke planter der har brug for vand, og hvilke der har fået rigeligt regn. Det betyder, at medarbejderne kører unødigt meget rundt.

På den baggrund blev der udarbejdet en række tekniske krav til, hvad den opgraderede plantekasse skulle kunne. Blandt kravene var, at sensorer kunne måle vanstanden, at den skulle være robust over for vand og andre klimafaktorer, og at batterilevetiden skulle være minimum 2 måneder. Det sidste løste Idemolab gennem deres erfaring med ’Energy Harvesting’ ved at forsyne plantekassen med solceller.

Prototypen er blevet testet på Frederiksberg, og det gik så godt, at projektet Byland har fået bevilliget støtte i form af en InnoBooster til at arbejde videre med deres løsning. De er lige nu i fuld gang med at kommercialisere løsningen.

Læs mere og følg med i udviklingen på www.aqumi.dk.

Projektet blev finansieret af InfinIT. Projektet er blevet gennemført af IdemoLab, DELTA – a part of FORCE Technology, for Byland med bidrag fra DTU Management Engineerings afdeling for adfærdsdesign samt anlægsgartnerfirmaet A//A.

Du kan læse mere om baggrunden for projektet her.

300 fik den nyeste viden om fremtidens kundeservice

I 2020 vil kunder klare 85% af deres henvendelser til kundesupport uden at interagere med et menneske. Det skrev Gartner i en rapport i starten af 2018. Derfor arrangerede vi en eftermiddag med ekspertviden om, hvordan danske virksomheder kan forbedre deres kundeservice ved hjælp af big data, kunstig intelligens og andre digitale værktøjer.

Den 30. maj havde vi således små 200 tilmeldte til vores AI-konference om fremtidens kundeservice. Her kunne de høre oplæg om fordelene ved kundesupport ved hjælp af kunstig intelligens fra Stephen Alstrup og Anders Søgaard, der begge er professorer på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og fra Søren Dahlgaard fra SupWiz og Stefan Andreasen fra SmartRPA, der begge har gjort sig gode erfaringer med den digitale kunderservice. Der var desuden oplæg fra Jakob Sassersen, der er ansat ved NNIT – Danmarks største kunderservicevirksomhed – hvor han delte ud af deres visioner for fremtiden, og One.com i form af Jon Pagh og Mikkel Nedza delte også ud af deres tips og tricks til brugen af AI.

Endelig fortalte Rikke Koch fra Valtech om den personlige kundeoplevelse, når AI tager over. Undersøgelser viser nemlig, at når det kommer til kundeservice, så er det faktisk vigtigere for os at få løst vores problem hurtigt, end det er at vi taler med et rigtigt menneske. Og med kunstig intelligens vil man i mødet med kundeservice ikke opleve at blive stillet videre til forskellige medarbejdere, at man ringer uden for åbningstid, eller at man skal vente i kø. Maskinen vil kende virksomhedens kundeservice-informationer så indgående, at servicen vil falde prompte, når man spørger.

Interessen for arrangementet var så stor, at en lignende konference blev stablet på benene i Aarhus d. 29. august, hvor 100 mødte op for også at blive inspireret på området – med lidt udskiftninger i programmet, hvor bl.a. Martin Wickings fra SE fortalte om ’Chatbots i fronten’ og Jan Neerbek fra Alexandra Instituttet gav en status på, hvor langt vi er i forhold til at udvikle algoritmer på dansk, så vi kan tale dansk med kunderservices og det offentlige i fremtiden.

Vil du læse mere om perspektiverne, så læs den artikel, der blev skrevet ud fra konferencerne her.

Masterclass gav håndsrækning til virksomheder fanget i datajunglen

Big data er blevet et buzzword inden for erhvervslivet, men udviklingen er sket så hurtigt, at mange virksomheder stadig ikke har forstået, hvordan de kan bruge big data til at udvikle deres ydelser. Derfor lavede vi en masterclass, hvor vi sørgede for, at alle de deltagende virksomheder fik afklaret deres muligheder med big data.

Med den stigende brug af big data har fulgt en gængs opfattelse af, at store mængder data automatisk fører til værdifulde indsigter. Men den opfattelse udfordrede vi på masterclass’en. For at kunne skabe værdi med data kræves det, at man kan stille de rigtige spørgsmål og oversætte data til brugbare indsigter. På masterclassen fik deltagerne gennem konkrete øvelser hands-on erfaring med at udforske vejen fra datavisualisering til fortolkning og storytelling. De konkrete øvelser tog afsæt i deltagernes egne udfordringer, som de på forhånd var blevet bedt om at tænke over.

For at sikre kvaliteten var der kun plads til 10 virksomheder med 1-2 deltagere fra hver, og dagen blev styret med kyndig hånd af professor Brit Winthereik fra IT-universitetet. Masterclassen gik så godt, at vi efterfølgende inviterede til morgenmøde om emnet, så dem, der ikke fik plads til masterclassen stadig kunne få nogle af pointerne med.

Masterclassen fandt sted d. 20. november i København og det efterfølgende morgenmøde d. 13. december i Aarhus. Du kan læse om masterclassen og se programmet for dagen her.

Efter masterclassen mødtes en forsker og en virksomhed, for at undersøge om den fælles interesse kunne blive til et projektsamarbejde.

Eksempler fra big data masterclassen samt uddybende læsning om masterclasses og hvad der – med vores erfaringer – skal til for at skabe en god masterclass, finder du i publikationen Masterclasses som værktøj til innovationsfremme i SMVer.

Laura Møller

Sekretariatsleder
Tlf.: 93 50 88 04