Sikre digitale overførsler med ny blockchain-løsning

I et InfinIT-projekt har IT-Universitetet i København og Aarhus Universitet sammen med Alexandra Instituttet arbejdet på at kombinere secure multiparty computation med blockchain for at gøre eksempelvis digitale auktioner og pengeoverførsler mere sikre.
Løsningen kan være med til at bekæmpe svindel for 5 mia. dollars årligt inden for veksling af kryptovaluta.

I flere år har man brugt secure multiparty computation til at håndtere processer, hvor mange parter, der ikke stoler på hinanden, har data de gerne vil regne på – det kunne eksempelvis være digitale auktioner. Med metoden kan man kryptere de informationer, som auktionsdeltagerne bidrager med i processen. Dermed har man ikke længere været afhængig af en mellemmand, som kan påvirkes, til at sætte den rigtige pris.

Men systemet har ikke været uden risici. Selvom man har forsøgt at udvikle modeller til sikkerhedsgaranti, så er det svært at beskytte processen, hvis flere parter har ’onde’ hensigter. Hvis et flertal eksempelvis trækker sig eller snyder, så er hele processen ødelagt.

Og det var det, som videnspartnerne i projektet i første omgang ville forsøge at forhindre ved at integrere blockchain-teknologien i processen. Med blockchain, som gemmer informationer, så de ikke kan manipuleres, efter de er gemt, kan man også hæfte værdier og tilkendegivelser til deltagerne.

Det vil sige, at man kan holde deltagerne op på deres tilkendegivelser til, i dette tilfælde, en digital auktion, og man kan tilbageholde et depositum med blockchain, som de mister, hvis de hopper fra. Det betyder, at man kan skabe incitament for, at parterne ikke snyder eller trækker sig.

Da projektpartnerne havde udviklet en prototype, kunne de pludselig se, at der var flere perspektiver med løsningen, end de først havde regnet med.

Løsningen kan nemlig eksempelvis også bruges til at lave mere sikre vekslinger af kryptovaluta. Og det er ikke uvæsentligt! Valutavekslinger – både af traditionel valuta og kryptovaluta – løber op i 13 trilliarder dollars årligt, og heraf sker der svindel med kryptovaluta alene for 5 mia. dollars om året. Det skyldes, at flere af de mere eller mindre legitime børser, der veksler kryptovaluta, enten er korrupte eller kan hackes.

Men når man som ved de digitale auktioner kan koble en værdi på én blockchain, som for eksempel et depositum, så bliver processen med at veksle kryptovaluta mere sikker. For når det depositum, man skal lægge, har en større værdi end det, man vil veksle, så vil der også her være et incitament til at opføre sig ordentligt hele vejen gennem processen.


Projektet blev afsluttet i InfinIT ved udgangen af august i år. En artikel skrevet på baggrund af projektet er indsendt til en konference, og en af de kommercielle partnere i projektet, Partisia (der i øvrigt også har tidligere erfaring med veksling gennem et samarbejde med Tora), arbejder videre med at bruge resultaterne fra projektet.

Tore Frederiksen

Senior Cryptography Engineer Alexandra Instituttet