Nyt projekt vil gøre intelligent måling af husholdningers ressourceforbrug tilgængeligt for flere

Intelligent måling af husholdningers ressourceforbrug er højt på agendaen inden for smart cities og bæredygtighed – både i forskningen og blandt virksomheder. Men de løsninger, der i dag udbydes, er dyre og giver ikke brugerne ejerskab over deres data, så de kan følge med i målingerne. Nu har InfinIT givet penge til et projekt, der vil opsætte og teste et IoT-system for intelligent vandmåling baseret på LoRaWAN-teknologien, der er en åben standard.

Det er et omfattende projekt at opsætte et IoT-økosystem. Det kræver, at mange forskellige teknologier, som intelligente vandmålere, energiforsyning, gateway, server, databehandling og visualiseringsværktøj, kan tale sammen, ligesom mange aktører såsom VVS’ere, hardware- og softwareleverandører og ikke mindst brugerne af systemet skal kunne arbejde sammen for at skabe et værdifuldt system for slutbrugerne. Men det er netop viden om og udvikling af et sådan IoT-økosystem, der er omdrejningspunkt for projektet.

Projektets tre primære formål

  • For det første skal det teste, hvordan man bedst forbinder IoT-systemets enheder og samarbejdspartnere, for at systemet er stærkt og sikkert – både i forhold til drift og i forhold til beskyttelse af persondata.
  • For det andet vil projektet undersøge, udvikle og teste brugergrænseflader for visualisering og styring af vand. Hvordan skal vandforbruget visualiseres for forbrugerne, for at det skaber værdi? Hvordan kan vi opnå en adfærdsændring og få folk til at spare på vandet? Kan gamification og benchmarking bruges som nudging? Hvilke funktionaliteter, eksempelvis alarmer, skal opsættes og med hvilke parametre for at mindske vandspild ved lækage og brud?
  • For det tredje skal det hjælpe andre haveforeninger eller boligfællesskaber, der gerne vil i gang med intelligent måling af deres ressourcer. Der vil derfor blive udviklet en guide, der skal hjælpe i valget af ny teknologi og understøtte de vigtige beslutninger omkring netværk, server, sensorer, batterilevetid, visualiseringsplatforme, data-ejerskab osv.

Projektet udføres i samarbejde med haveforeningen HF Sundbyvester, som er testcase og betaler for hardware og installering af vandmålere samt et LoRaWAN-netværk. Projektet vil på basis af installation af 40-50 målere baseret på to forskellige teknologiplatforme undersøge kapacitet m.h.t. batteri/forsyning, dataleverancer og IoT samt brugernes behov for funktionalitet i et vandmålersystem. Beboerne er kilde til at undersøge, hvordan datavisualisering og benchmarking kan skabe adfærdsændring og øget bæredygtighed.

Du kan hjælpe projektet i gang ved at svare på dette spørgeskema om dit vandforbrug og din måde at tænke – eller ikke tænke – bæredygtighed ind i din hverdag.

Er du en del af en virksomhed, der interesserer sig for IoT-løsninger som disse, så bør I overveje at blive en del af InfinITs temagruppe om IoT – og måske flere af vores temagrupper kunne være interessante for jer? Som deltager i grupperne får I adgang til spændende arrangementer, den nyeste viden inden for området og et netværk med dem, der meget vel kunne blive jeres næste samarbejdspartnere. Måske er dit projekt det næste, som InfinIT støtter?

Projektpartnere

lea schick facilitator infinit arrangementer temagruppe

Lea Schick