InfinITs miniprojektpulje er åben for ansøgninger

Virksomheder og forskere, der er involveret i InfinIT, har mulighed for at søge midler til Miniprojekter. Der er åbent for ansøgninger til ansøgningsrunde Q1 2019 nu.

Miniprojekter kan have karakter af et af følgende formater:

  • Idé- eller konceptudvikling
  • Tematiske virksomhedsforløb
  • Proof-of-concept
  • Prototypeudvikling
  • Videnspredning

Miniprojekterne er samarbejdsprojekter mellem minimum 2 virksomheder (hvoraf minimum den ene er en SMV) og gerne flere forskere fra forskellige forskningsinstitutioner.

Kriterier for miniprojektet

Der kan søges op til 180.000 kr. ved at udfylde og indsende et ANSØGNINGSSKEMA med beskrivelse af formål, projektidé, videnspredning, partnere, overordnet budget mv. Ansøgningerne bliver vurderet af et panel af InfinITs faglige ressourcepersoner ud fra følgende kriterier:

1. Passer projektet ind i en af InfinITs seks temagrupper?
2. Bringer projektet forskningen og virksomhederne tættere sammen?
3. Er der en videre vision for, hvor projektets aktiviteter fører hen?
4. Har projektet en rimelig forsknings- og innovationskvalitet?
5. Hvad er det forretningsmæssige potentiale (værdi for virksomheden fremadrettet)?
6. Er projektet praktisk gennemførligt?

De ansøgte midler kan benyttes til finansiering af forskertimer, transport, forplejning mv., og der stilles krav om, at virksomhederne leverer en medfinansiering i forbrugte timer.

Sådan ansøger du om at deltage

ANSØGNINGSSKEMAET sendes til regnskabsansvarlig Susan Kragelund Kristensen på skk@cs.aau.dk senest fredag d. 15. marts 2019.

Det forventes, at alle ansøgere modtager svar på, om ansøgningen er imødekommet eller ej fredag d. 29. marts 2019, således at miniprojektet kan starte op mandag d. 1. april 2019.

Hvis du har spørgsmål til enten indhold, formalia, involvering af forskere eller lignende, kan du kontakte sekretariatsleder Laura Møller.

Laura Møller

Sekretariatsleder
Tlf.: 93 50 88 04