InfinITs miniprojektpulje – ansøgningsrunde efteråret 2019

Virksomheder og forskere, der er involveret i InfinIT, har mulighed for at søge midler til Miniprojekter. Der er åbent for ansøgninger til ansøgningsrunden efteråret 2019 nu.

Miniprojekter kan have karakter af et af følgende formater:

 • Idé- eller konceptudvikling
 • Tematiske virksomhedsforløb
 • Proof-of-concept
 • Prototypeudvikling
 • Videnspredning

Miniprojekterne er samarbejdsprojekter mellem minimum 2 virksomheder (hvoraf minimum den ene skal være en SMV) og forskere fra en og gerne flere forskellige forskningsinstitutioner i InfinITs partnerkreds.

Kriterier for miniprojektet

Der kan søges op til 180.000 kr. ved at udfylde og indsende et ANSØGNINGSSKEMA med beskrivelse af projektidé, formål, videnspredningsaktiviteter, partnere, overordnet budget mv.

Ansøgningerne bliver vurderet af et panel af InfinITs faglige ressourcepersoner ud fra følgende kriterier:

 1. Passer projektet ind i en af InfinITs seks temagrupper?
  (beskriv hvilken og hvorfor)
 2. Bringer projektet forskningen og virksomhederne tættere sammen?
  (beskriv hvordan)
 3. Er der en videre vision for, hvor projektets aktiviteter fører hen?
  (beskriv hvad - også efter projektets udløb)
 4. Har projektet en rimelig forsknings- og innovationskvalitet?
  (beskriv det nye)
 5. Hvad er det forretningsmæssige potentiale (værdi for virksomheden fremadrettet)? (beskriv potentialet)
 6. Er projektet praktisk gennemførbart?
  (synliggør de forskellige aktiviteter og tidsperspektivet)

De ansøgte midler kan benyttes til finansiering af forskertimer (ikke til artikel- og ansøgningsskrivning) og transport samt forplejning mv. f.eks. i forbindelse med afvikling af workshops, og der stilles krav om, at virksomhederne leverer en medfinansiering i form af forbrugte timer. Virksomhedernes timer skal svare til 130% af det ansøgte beløb, og hver virksomhedstime er fastsat til 600 kr. De involverede virksomheder skal ved indsendelse underskrive en erklæring på det antal timer, de vil bruge på projektet.

Lønomkostningen til ansatte ved danske universiteter opgøres som faktiske lønudgifter plus overhead på 44 pct. Lønomkostningen for ansatte ved GTS-institutterne opgøres som faktiske lønudgifter plus GTS-takst.

Sådan ansøger du om at deltage

ANSØGNINGSSKEMAET sendes til regnskabsansvarlig Susan Kragelund Kristensen på skk@cs.aau.dk senest fredag d. 25. oktober 2019.

Tilbagemelding på ansøgningerne forventes udsendt fredag d. 8. november 2019. Alle projekter skal være afsluttet senest d. 31. oktober 2020, men vi anbefaler, at projekterne har en varighed på maksimalt 6 måneder.

Hvis der er spørgsmål til enten indhold, formalia, involvering af forskere eller lignende, kan du kontakte sekretariatsleder Laura Møller på laura.moller@alexandra.dk eller mobil 93 50 88 04.

Laura Møller

Sekretariatsleder
Tlf.: 93 50 88 04