Er webinaret kommet for at blive?

Mange blev kastet ud i at lave webinarer, da corona ramte. Også i InfinIT lagde vi alle vores arrangementer om til webinarer – og nu har vi spurgt jer om, hvad vi skal tage med videre. For er webinarer også fremtiden, eller en undtagelse i en usædvanlig tid? Vi samler op…

”Har du savnet at deltage i fysiske arrangementer?” Det var et af de spørgsmål, vi stillede vores medlemmer i en undersøgelse om den seneste tids webinarer. Resultatet var næsten ligeligt fordelt – 53% svarede ja, 47% svarede nej.

Hvad har vi så savnet ved de fysiske arrangementer? Først og fremmest muligheden for at netværke! At komme ud af kontoret, at skabe kontakter og at have muligheden for at få uddybet pointer fra dagen står øverst på listen hos dem, der har savnet de fysiske møder.

Webinarer betyder flere deltagere

Mange i undersøgelsen sætter imidlertid pris på fleksibiliteten i de online arrangementer. Det er nemt at deltage, alle er lige tætte på oplægsholderen og så har mange været rigtig glade for at spare tid på transport! 

I det hele taget betyder det en del, at man nu ikke længere er begrænset af geografi, når man vil deltage i et arrangement. 69% svarer, at de har deltaget i flere arrangementer end normalt. 46% af respondenterne angav, at det var fordi, at det var lettere geografisk, mens 27% svarede at det skyldtes, at webinarerne har varet kortere tid end fysiske arrangementer, og 19% angav, at de har haft mere tid til rådighed. Kun 2% mente, at det skyldtes, at arrangementerne har været mere fagligt målrettede.

Og det stemmer godt overens med vores tal omkring det faglige niveau, der vurderes til at være stort set det samme for webinarer og fysiske arrangementer.

Engagement gennem en skærm

De fleste deltager på et webinar, mens det foregår, i stedet for at benytte sig af muligheden for at se en optagelse efterfølgende. Når de ikke har kunnet deltage, har 49% af vores respondenter efterfølgende set optagelsen af webinaret. Ifølge svarene ser man optagelsen, hvis emnet er særlig relevant for en, hvis man er blevet forhindret i at deltage, eller fordi man udnytter muligheden for at kunne planlægge, hvornår man ’deltager’.

Enkelte angiver dog, at de ikke ville vide, hvor de skulle finde webinaret, at de ikke har set optagelsen, fordi de glemte det eller ikke har prioriteret det. Så vil man have folk til at se en optagelse af ens webinar, så skal man sørge for, at de tilmeldte har nemt adgang til optagelsen og måske minde dem om muligheden efter lidt tid.

Men når man ikke deltager live, misser man også den smule netværk, der er i webinaret, som er den vigtige brik, der mangler ved de virtuelle arrangementer, ifølge vores undersøgelse. Derfor er det værd at tænke i, hvordan man kan styrke netværksdelen i et webinar.

Styrk muligheden for at netværke under et webinar

I InfinIT har vi prøvet kræfter med at sende folk ud i grupper via Zoom, at have gang i debatten på chatten og at gøre plads til spørgsmål for at styrke muligheden for at netværke. Det har været en udfordring, at folk kan springe til og fra webinaret, og at grupper, man har sat op på forhånd, så måske ikke fungerer, hvis nogen er hoppet af. Det sker alt andet lige mindre, når man er dukket op til et fysisk arrangement. Men, som en respondent bemærkede: ”Hvis der er behov for en dybere dialog, kan jeg bare rette henvendelse til de relevante personer.” Så der er mulighed for at skabe kontakter under et webinar, og hvis man på forhånd skriver, at der vil være opdeling i grupper undervejs, så kan det eventuelt tiltrække flere deltagere til ens webinar og styrke muligheden for at netværke.

I InfinIT har vi sat pris på, at flere fra alle dele af landet har kunnet deltage, og vi vil fortsætte med at lave webinarer – og vi vil prøve at styrke muligheden for at netværke undervejs. For, hvis der kommer styr på den del, så tror vi på, at webinaret i den grad er kommet for at blive!

I vores undersøgelse deltog 35 InfinIT-medlemmer.

Laura Møller