Sådan kan man bruge kunstig intelligens i offentlig sagsbehandling

Forståelig digitalisering af lovgivning og anvendelse af kunstig intelligens til beslutningsstøtte i offentlig sagsbehandling

Vores lovgivning og sagsbehandling i det offentlige skal løbende ændres i takt med, at der sker forandringer i samfundet. Det giver udfordringer for borgere, der skal forstå muligheder og rettigheder, for myndigheder der skal forvalte loven og for it-leverandører, der skal levere lovmedholdelige it-systemer, som støtter og effektiviserer den offentlige sagsbehandling.

EcoKnow Grand Solutions forskningsprojektet støttet af Innovationsfonden har som mål at udvikle metoder og it-løsninger til effektiv, samskabt og lovmedholdelig digitalisering af offentlig sagsbehandling, der er forståelig for og løbende kan tilpasses af de fageksperter, der kender praksis og lovgivning, og hvor viden om tidligere sager kan opsamles systematisk og bruges til at give anbefalinger i nye sager.

På seminaret kan du høre om, hvor meget der allerede er nået de første to år, hvad der er på agendaen de sidste to år og deltage i debat om anvendelse af teknologi i offentlig sagsbehandling:

Hør om DCR-metoden til at digitalisere lovgivning direkte fra lovteksten og se, hvordan metoden benyttes i Syddjurs Kommune som støtte til, at loven overholdes i familieafdelingen.

Hør om anvendelser af kunstig intelligens til beslutningsstøtte, og hvordan digitale modeller af lovgivningen måske kan give forståelig beslutningsstøtte og om studier af praksis i sagsbehandlingen og balancen mellem skøn og automatiske beslutninger. Projektets arbejde sættes i perspektiv med gæsteoplæg om teknologi og menneskerettigheder.

EcoKnow-projektet er ledet af Thomas Hildebrandt, professor ved Datalogisk institut, Københavns Universitet og har en partnere fra en bred gruppe af interessenter. Læs mere på projektets hjemmeside.

Program

13:00: Velkomst og overblik over EcoKnow-projektet

 • Understandable digitalization of laws with DCR
 • Sagsbehandling med DCR og Open Case Manager i Syddjurs Kommune
 • Sagsbehandling i praksis – skøn, automatisering og forklarlighed
 • Teknologi og menneskerettigheder
 • Process mining: Applications in practice and new approaches
 • Kunstig intelligens og beslutningsstøtte i jobcentre
 • Paneldebat

16.00: Tak for i dag

Dato og tid

30. januar 2020 kl. 13:00 – 16:00

Sted

Auditorium 1
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Pris

Det er gratis at deltage.

Vi fakturer dog et no-show-gebyr på 500 kr. ex. moms ved udeblivelse uden afmelding senest dagen før kl. 12.

 • Viden om DCR-metoden til at digitalisere lovgivning direkte fra lovteksten og hvordan metoden benyttes i Syddjurs Kommune som støtte til at loven overholdes i familieafdelingen.
 • Eksempler på anvendelser af kunstig intelligens til beslutningsstøtte og hvordan digitale modeller af lovgivningen måske kan give forståelig beslutningsstøtte.
 • Viden om resultater fra studier af praksis i sagsbehandlingen og balancen mellem skøn og automatiske beslutninger.
 • Perspektiver omkring menneskerettigheder og teknologi.

Seminaret henvender sig til borgere eller professionelle med interesse for digitalisering af offentlig forvaltning og/eller kunstig intelligens, indkøbere, brugere og udviklere af IT-systemer, der anvender eller overvejer at anvende digitale løsninger til lovregulerede arbejdsgange og kunstig intelligens til beslutningsstøtte.

Laura Møller

Netværksleder
Tlf. 93 50 88 04

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette seminar, er du velkommen til at kontakte Laura Møller