Trådløs kommunikation og datadeling i smarte byer og samfund

Målet med dette webinar er at give et teknologisk, markeds- og samfundsmæssigt indblik i de udfordringer og muligheder, som trådløs kommunikation og datadeling giver smarte byer og samfund.

Både store og små byer og kommuner er udfordret af de digitale teknologier. På den ene side kan data hjælpe kommunerne med at nå målsætninger for bæredygtighed, effektivisering og borgerdialog, ikke mindst i bygninger og infrastruktur. Men på den anden side kommer data og digitale systemer med deres egne udfordringer.

I Danmark har vi historisk set formået at skabe byer og lokalsamfund, som både er bæredygtige og gode at bo i. Men skal Danmark være med i front på den accelererende globale Smart City-dagsorden, skal vi kunne sammenkoble de traditionelle danske styrkepositioner inden for digitalisering, byudvikling, design og bæredygtighed. Ikke bare for vores egen skyld – denne kæmpe forandring vil have et stort marked på globalt plan.

Som forudsætning for dette skal vi have styr på den teknologiske basis. Da sensorerne er distribuerede og mobile, skal de være trådløse, og for at skabe værdi med data, skal den være interoperabel – altså delbar og forståelig – inden for og på tværs af det smarte samfund. Dette vil vi fokusere på ved dette webinar.

Program

12:30 Velkomst og intro
v/Jacob Lundgaard, Smart City Cluster Denmark

12:40 Design af trådløse systemer til den smarte by
Anders Mynster fra FORCE Technology dykker ned i, hvordan vi designer trådløse systemer, og hvad vi skal huske at tænke på. Hvilke elementer ved teknologierne skal vi huske, og hvordan sammenligner vi dem med det, vi har behov for?

13:15 – 13:50 Data interoperabilitet i den smarte by
Martin Brynskov fra Aarhus Universitet fortæller om udfordringer og muligheder ved at implementere data-interoperable systemer ud fra et total-cost-of-ownership-perspektiv med fokus på resiliens og kontraktstyring. Martin kommer med konkrete cases og demonstrerer derved, hvordan vi integrerer hardware og ikke bare sikrer interoperabilitet i dataflowet men også i forretningsgange og etik.

13:50 Afrunding og spørgsmål

14:00 Tak for i dag

Dato og tid

18. juni 2020
12:30 – 14:00

Sted

Webinar

Pris

Det er gratis at deltage

Webinaret henvender sig til:

  • Virksomheder, der leverer IoT-baserede teknologier til byer og lokalsamfund inden for eksempelvis bygningsstyring, affaldshåndtering, intelligent belysning, trafikløsninger eller energiløsninger.
  • Digitale underleverandører, rådgivere, kommuner og andre med interesse for, hvordan smart city-teknologier kan og bør spille sammen på tværs.

Deltagerne får indblik i, hvad kravene er til IoT-baserede teknologier til brug i byer, så det sikres, at systemerne er sikre, skalerbare og kan spille hensigtsmæssigt sammen på tværs.

Laura Møller

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Laura Møller.

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT i samarbejde med Inno-Sec, FORCE Technology, Aarhus Universitet og Smart City Cluster.

Arrangementet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet