Webinar:

Reduktion af luftemissioner med smart monitorering

Hvordan bliver den offentlige transport endnu mere grøn?

Den offentlige transport er miljømæssigt overlegen i forhold til privat bilisme. Men hvordan kan vi gøre noget godt endnu bedre? Elektrificering er en del af svaret, men der kan også gøres meget med det eksisterende rullende materiel.

På dette webinar vil vi komme ind på, hvor stor udfordringen er, og hvordan fjernmonitorering af køretøjer kan anvendes til at identificere potentielle forbedringer og derved mindske udledningerne.

Program

13:00 Velkomst
13:15 Luftemissioner fra den offentlige transport

Christian Lange Fogh, Miljø- og Fødevareministeriet

13:35 Miljøsyn på bussers emission

Frantz Bræstrup, FORCE Technology

13:55 Reduktion af NoX-udledning via smart monitorering

Mende Trajkovski, Purefi

14:15 Omstilling til grøn kollektiv bustrafik

Joachim Reinhard Danchell, Movia

14:35 Pause
14:50 Anvendelse af IoT til monitorering af offentlig transport

Anders Mynster, FORCE Technology

15:10 Fuel consumption-målinger på busser

Jan Skaarup, Skantech

15:30 Databaserede forbedringer af energiforbrug af HVAC-anlæg

Christian Ingvardsen, Christonik

15:50 Opbygning af et IoT-system til HVAC til offentlig transport

Anders Madsen, FORCE Technology

16:10 Dataanalyse på overvågning af HVAC-anlæg

Alexandre Alapetite, Alexandra Instituttet

16:30 Paneldebat og afrunding på dagen

Moderator på webinaret er Anders Mynster fra FORCE Technology

Dato og tid

27. oktober 2020
13:00 – 17:00

Webinar i Teams

Pris

Det er gratis at deltage

Laura Møller

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Laura Møller.

Webinaret holdes af FORCE Technology i samarbejde med Alexandra Instituttet, InfinIT, Smart City Cluster, Inno MT og Transportens Innovationsnetværk.