Webinar:

Skal vi energimærke it-services og software?

Deltag og få forskeres og virksomheders bud på hvordan vi kan øge fokus på grøn-it

Digitale løsninger er med til at løse store dele af vores klimaudfordringer gennem effektive og innovative løsninger. Men de har også et markant energiforbrug. It-sektoren står i dag for lige så høj en udledning af CO2 som flyindustrien (2% af den samlede CO2 udledning). Den står endvidere for 9% af verdens samlede elektricitetsforbrug.

Både valg af hardware og software kan have en betydelig indflydelse på energiforbruget af en it-service. Men hvordan måler vi energiforbruget ensartet på tværs af de forskellige løsninger, og hvad skal der til for at en softwarekode er klimavenlig?

Vi samler relevante aktører fra forskningsverdenen og it-branchen til en dialog om udfordringen og om mulighederne. Du kan være med i dialogen om, hvor vidt vi har brug for en mærkningsordning, eller der kan sættes fokus på grøn-it med brug af andre redskaber.

Program

13.00 – Velkomst
v. IT-Branchen, Martin Jensen Buch, og InfinIT

13.00-13.25 - Oplæg fra professor Leif Katsuo Oxenløwe (DTU)
Hvordan kan man beregne energiforbruget af forskellige hardwareteknologier? Hvordan kan dette bruges til f.eks. at beregne, hvor meget energi vi bruger på Netflix, YouTube, eller Facebook?

13.25-13.45 - Oplæg fra professor Bent Thomsen (AAU)
Kan software energimærkes? Erfaring med energioptimering af software og muligheden for energimærkning af software og softwareinstallationer.  Resultater fra InfinIT miniprojekt præsenteres.

13.45-14.00 - Case Edora/RUC
Hvordan Edora i samarbejde med Roskilde Universitet har analyseret Edoras WFP system for at kortlægge løsningens energiforbrug med henblik på energioptimering af softwarekoden.

Kl. 14.00-14.15 – Debat
Hvordan skaber vi gennemsigtighed?  Hvordan får vi markedet til at efterspørge energibesparende løsninger? Har vi brug for en mærkningsordning?


Se video fra webinaret

 

Dato og tid

22. oktober 2020
kl. 13:00 – 14:15

Sted

Webinar

Du modtager et link til Zoom ved tilmelding

Pris

Det er gratis at deltage

Marie Yde Bak

Facilitator
Tlf. 41 89 32 23

Martin Jensen Buch

Chefkonsulent
ITB
Tlf. 27 28 66 00

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette arrangement, er du velkommen til at kontakte Marie eller Martin.

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT og IT-Branchen