Data som løftestang for kundedialog

Kundeservice og kunstig intelligens

Kundeoplevelsen er essentiel, hvis virksomheder skal sikre kunders loyalitet og tilfredshed. I 2018 fremhævede Gartner, at “I 2020 vil kunder klare 85% af deres henvendelser til kundesupport uden at interagere med et menneske”.

På dette webinar sætter vi fokus på forudsigelsen og ser nærmere på chatbots og automatiseret kundeservice i 2020. Vi er også interesseret i at blive klogere på udviklingen af chatbot-funktionen med et særligt fokus på, hvordan kundeoplevelsen kan optimeres, når vi møder teknologien i en samtale.

Derfor har vi åbnet døren for den nyeste forskningsviden på området og inddrager desuden to praksisnære cases, der kan belyse kundeperspektivet i de webmedierede korridorer.

Arrangementet er relevant for SMV'er, der gerne vil i gang med at bruge de nye teknologiske muligheder for at skabe nye, effektive og bedre kunderelationer.

Program

09:30 – 9:35  Velkomst v. Lifestyle & Design Cluster og InfinIT

09:35 – 9:50  Forskningsperspektiver på automatiseret kundeservice
Stephen Alstrup, Professor Algorithms and Complexity, DIKU

9:50 – 10:00  Supwiz
Saher Amir, Communication & Business Developer, Supwiz

10:00 : 10:10  Spørgsmål

10:10 – 10:25 Case: Stofa
Martin Wickings, Senior Business Developer i Stofa, fortæller hvordan Stofa bruger SupWiz’ AI chatbot til at opnå både hurtigere og bedre kundeservice og support. Hør mere i oplægget om bl.a. implementering af chatbot, hvilke problemer den kan løse, og hvordan den skaber værdi for både kunder og medarbejdere.

10:25 – 10:40 Case: NNIT
Jakob Sassersen, Associate Vice President i NNIT, fortæller om NNITs arbejde med SupWiz’ AI løsninger til automatisering i kundeservice og support. Heriblandt er Ticket Analyzeren – et værktøj der automatisk kategoriserer og sender sager direkte til den rette medarbejder.

10:40  – 11:00  Spørgsmål, afrunding og afslutning


Webinar 3 har fokus på IoT-teknologier og deres anvendelsespotentialer (beacons, RFID m.m.). Der gives eksempler på use-cases i mode- og møbelbranchen.
Webinaret afholdes den 26. november.


Dette webinar udspringer af et innovationsprojekt udført i et samarbejde mellem InfinIT, Alexandra Instituttet, Lifestyle & Design Cluster, Københavns Erhvervsakademi (KEA), Copenhagen Business School (CBS), Bolia og Gran Living.

Projektet havde fokus på at identificere eventuelt uudnyttede potentialer og muligheder for branchens tilgang til – og kommunikation med – kunderne via hands-on viden om nye teknologier inden for deep learning, visual computing og topic modeling. Projektet har givet de deltagende virksomheder nye indsigter i kunders online adfærd. Det har gjort virksomhederne bedre til at udnytte denne viden til proaktivt at hjælpe kunderne med de rigtige køb.

Dato og tid

27. oktober 2020
kl. 9:30 – 11:00

Virtuelt møde

Webinaret vil blive afholdt i Zoom.
Læs om InfinITs brug af Zoom.

Du vil modtage link til webinaret senere

Pris

Det er gratis at deltage

Marie Yde Bak

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette arrangement, er du velkommen til at kontakte Marie Yde Bak

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT i samarbejde med Lifestyle & Design Cluster, Alexandra Instituttet, KEA og CBS.