Webinar:

Data som løftestang for kundedialog

Bliv klogere på dine kunders digitale adfærd

Lær din kunde at kende, og skab mere målrettet markedsføring og en tættere relation.

Ved at bruge SoMe-data og kunstig intelligens kan din virksomhed ikke bare få en bedre forståelse for jeres kunder. I vil også kunne målrette markedsføringen langt bedre og påvirke kunderne i nye retninger – eksempelvis mod mere bæredygtige produkter.

På dette webinar bliver du klogere på, hvordan især små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan komme i gang med at høste og bruge kundedata i markedsføring og forretningsudvikling.

Arrangementet er relevant for SMV'er, der gerne vil i gang med at bruge de nye teknologiske muligheder for at skabe nye og bedre kunderelationer.

Program for webinar 1

09:00 – 9:15  Velkommen og rammesætning af formiddagen. Introduktion til pilotprojektet og key findings/læring
Rikke Wetterstrøm, Alexandra Instituttet og projektleder på SoMe pilotprojektet

09:15 – 09:45  Deep Learning og topic modeling – hvordan kan disse teknologier hjælpe os med at blive klogere på vores kunders online adfærd?
Henrik Pedersen, Alexandra Instituttet, og Raghava Mukkamala, CBS

09:45 – 10:10  Hvordan kan man bruge kunstig intelligens til at analysere følelser i store mængder kommunikationsdata mellem brands og forbrugere? Hvilke forbehold er der?
Mads Kistrup Jørgensen, Dentsu Aegis Network

10:10 – 10:35  Fra tekniske muligheder til hands-on læring og forretningsmæssig værdi. Muligheder, indsigter og barrierer
Faciliteret samtale mellem Lotte Jensby, KEA  og virksomheder fra pilotprojektet

10:35 – 10:45  Kort pause

10:45 –11:10 Influencer marketing / sentimentanalyse
Oplægsholder annonceres senere

11:10 – 11:45  Break-out session – læring og refleksion i mindre grupper

11:45 – 12:00  Opsamling og tak for i dag
Heidi Svane Pedersen, Head of Digital, Lifestyle & Design Cluster


Webinar 2 har fokus på kundeservice og kunstig intelligens (dato annonceres snarest).

Webinar 3 har fokus på eyetracking som løftestang for optimering af kundeoplevelser og design (dato annonceres snarest).


InfinIT er medarrangør af dette webinar, der er det første i en række. Webinarerne tager udgangspunkt i et innovationsprojekt udført i et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, Lifestyle & Design Cluster, Københavns Erhvervsakademi (KEA), Copenhagen Business School (CBS), Bolia og Gran Living.

Projektet havde fokus på at identificere eventuelt uudnyttede potentialer og muligheder for branchens tilgang til – og kommunikation med – kunderne via hands-on viden om nye teknologier inden for deep learning, visual computing og topic modeling. Projektet har givet de deltagende virksomheder nye indsigter i kunders online adfærd. Det har gjort virksomhederne bedre til at udnytte denne viden til proaktivt at hjælpe kunderne med de rigtige køb.

Dato og tid

30. september 2020
kl. 9:00 – 12:00

Virtuelt møde

Webinaret vil blive afholdt i Zoom.
Læs om InfinITs brug af Zoom.

Du vil modtage link til webinaret senere

Pris

Det er gratis at deltage

MarieRoerdamFenger_facilitator_infinit

Marie Rørdam Fenger

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette arrangement, er du velkommen til at kontakte Marie Rørdam Fenger

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT i samarbejde med Lifestyle & Design Cluster, Alexandra Instituttet, KEA og CBS.