SummIT 2020: Grønt digitalt lederskab

Operationelle verdensmål i teknologi og forretning

Kom til SummIT 2020, og bliv klogere på, hvordan it kan agere løftestang for verdensmålene, og hvordan du som virksomhed kan skabe ny værdi ved at arbejde med verdensmålsomstilling.

Vi sender SummIT 2020 live fra Industriens Hus hele dagen.

Den grønne omstilling sker ikke af sig selv. Den skal have et stort skub af os alle – politikere, borgere og virksomheder. Men kan dette skub få medvind fra digitale teknologier? Det er vi i InfinIT overbeviste om!

Vi har derfor sammensat et program, der byder på virksomhedscases og paneldebatter, hvor vi får et kig ind i den bæredygtige, digitale fremtid.

Du kan gå til og fra programmet, som du har lyst, alt efter hvad der har din interesse.


Målgruppe

Arrangementet henvender sig til virksomhedsledere og beslutningstagere i små og mellemstore virksomheder, der er nysgerrige på bæredygtig forretningsudvikling gennem teknologi og digitalisering – og ønsker inspiration og værktøjer hertil.

Program

Dagens moderator: Anders Høeg Nissen

Læs mere om oplægsholderne nederst på siden.

10:00 Velkomst og rammesætning

Anders Høeg Nissen, moderator, og Kim Guldstrand, professor i datalogi på Aalborg Universitet og direktør i InfinIT   
Formålet med dagen er at blive klogere på, hvordan it kan agere løftestang for verdensmålene, og hvordan virksomheder kan skabe ny værdi ved at arbejde med verdensmålsomstilling.

10:15 Teknologi som løftestang for bæredygtighed

Trine Plambech, Principal Green Urban Designer, Alexandra Instituttet
Digitale teknologier kan på forskellig vis bidrage med helt nye løsninger på de miljø- og klimamæssige udfordringer, vi står overfor. Trine vil give et indblik i en bæredygtig fremtid, der er meget langt fra de dystopiske fortællinger, vi nogle gange møder i medierne – for der er håb, hvis vi står sammen og bruger al vores viden, iderigdom og de muligheder, som bl.a. de digitale teknologier giver os.

10:30  Virksomheders rolle i verdensmålene

Joachim Marc Christensen, Network Manager, Global Compact
Hvordan skal dansk erhvervsliv bidrage til, at Danmark når verdensmålene i 2030? Og hvilken forretningsmæssig værdi ligger der for virksomhederne i det strategiske arbejde med målene? Joachim dykker ned i, hvordan virksomheder – særligt inden for it – kan benytte verdensmålene som markedskompas og de nye danske verdensmålsindikatorer strategisk.

10:45  Alle kan bidrage

Anne Marie Kindberg, COO & CMO Microsoft Danmark
De teknologiske muligheder for at at sikre en mere bæredygtig fremtid eksisterer allerede. Anne Marie Kindberg vil gennemgå Microsofts egne ambitiøse klimamålsætninger og vise cases for andre virksomheder, der gennem brug af forskellig teknologi opnår både markante besparelser på deres CO2-aftryk og nye konkurrencefordele.

Paneldiskussion med deltagelse af Trine Plambech, Joachim Marc Christensen og Anne Marie Kindberg.

Moderator: Anders Høgh Nissen

Pause 11:25 – 11:35

11:35 Bliver internettet fremtidens største energi-sluger eller en klimahjælper

Leif Oxenløwe, professor, Danmarks Tekniske Universitet
Internettet estimeres at bruge 5-9% af verdens samlede elektricitetsproduktion i dag, og internettrafikken vokser ca. 20% om året. Er internettet så skadeligt for klimaet eller en nøgle til at reducere vores samlede energiforbrug? Hvilke udfordringer er der for at skabe fremtidige energieffektive kommunikationsteknologier? Er der teknologier på vej, der kan reducere internettets eget klimaaftryk?

11:55 Teknologi som kortlægger og optimering af CO2-footprint

Thomas Mardal, Rejoose
Teknologi er kommet for at blive – og det er samtidig vores vej ud af klimakrisen! Men det betyder samtidig, at vores teknologi skal være effektiv og have et så lille CO2 footprint som muligt. Hør nærmere om, hvordan I som virksomhed eller som leverandør kan kortlægge jeres installationer, måle jeres energieffektivitet på den kendte A- til G-skala, og hvordan dette arbejde betaler sig. Med de rigtige værktøjer, og med udgangspunkt i internationale standarder, kan virksomheder kortlægge selv deres mest komplekse datacentre eller it-installationer – og derefter planlægge de rette optimeringer.

Paneldiskussion med deltagelse af Leif Oxenløwe og Thomas Mardal

Moderator: Trine Plambech

12:20 Der er ingen vej uden om bæredygtighed

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjungeret professor ved CBS og Aalborg Universitet
Ligesom der ikke er nogen, der tror, at man kan fravælge digitalisering, bør heller ingen forestille sig, at man kan komme uden om bæredygtighed. Det kan man ikke, og det skal man ikke. Bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål er en gave, som man skal tage imod. Verdensmålene skal nu konkretiseres, og 197 nye danske målepunkter skal være med til at sikre, at regering, virksomheder, styrelser, kommuner og andre kan arbejde operationelt og digitalt med verdensmålene, således at samfundet over de næste 10 år kan tage store skridt i retning af verdensmålenes realisering.

Steen Hildebrandt i samtale med Anders Høgh Nissen.

Frokostpause 12:45 – 13:15

13:15  Digitale teknologier som løftestang for grøn omstilling og bæredygtige forretningsmodeller

Annabeth Aagaard, PhD, MsC, lektor, Aarhus Universitet
Grøn omstilling er i dag en nødvendighed og ikke bare et ’nice-to-have’. Med FN's verdensmål er der klare angivelser på, hvorpå danske virksomheders bæredygtig udvikling bør fokusere. For at kunne accelerere den grønne omstilling er brugen af digitale teknologier til indsamling af data om f.eks. processer og kundeadfærd kritiske, for at kunne udvikle og vælge de rigtige bæredygtige forretningsmodeller.

Annabeth Aagaard i samtale med Anders Høgh Nissen.

13:50 Hvor grøn og digital mødes i nye forretningsmodeller

Morten Jastrup, ledende partner i Nordic Sustainability
Morten vil tale om, hvor digitale teknologier og forretningsmodeller krydser bæredygtighed, og hvilke udfordringer og muligheder der ligger i det møde. Han tager udgangspunkt i Future-Fit metodikken, som Nordic Sustainability bruger samt arketypiske bæredygtige forretningsmodeller. Når han færdig, vil du forhåbentlig være klogere på, hvordan virksomheder vil efterspørge digitale løsninger i deres kamp for at blive bæredygtige, hvilke forretningsmodeller der bedst forener det digitale og det bæredygtige og nogle af de udfordringer, som IT-sektoren selv står overfor.

14:05 Progress Made Real – Dell Technologies’ 2030 plan for bæredygtig teknologi

Louise Koch, Director of Corporate Sustainability – International Region, Dell Technologies
Med 22 ambitiøse mål for 2030 har Dell Technologies sat kursen for en bæredygtig transformation på alle parametre. Hør hvordan it-giganten indtænker bæredygtighed i hele værdikæden fra produktdesign til end-of-use, og hvordan digital transformation kan drive bæredygtig omstilling for virksomheder, organisationer og samfund.

14:25  Verdensmål som forretningsgrundlag: Derfor skal du integrere FNs verdensmål i din forretningsstrategi

Line Poulsen, Sustainable Business Development Advisor, Dansk Industri
Hvad kendertegner virksomheder, der vinder med målene. Hvordan ser det ud, når man kobler globale udfordringer med FN'sverdensmål – og hvordan kan en helt konkret SDG-vision se ud. Oplægget vil også indeholde konkrete cases.

14:40 Dit personlige klimaregnskab i Coop-appen – en teknologisk genvej til lavere aftryk?

Thomas Roland, CSR-chef, COOP
Klimaaftrykket fra vores fødevareforbrug er næsten 3 tons CO2e om året pr. dansker. Det skal halveres, hvis vi skal nå klimamålsætningerne. Men hvordan skaber vi så store forandringer i vores forbrug, når der historisk har skullet verdenskrige eller store teknologispring til, før madkulturen for alvor påvirkes? Coop har sat sig for at kombinere selftracking, nudging og oplysning i en ny klimafunktion i Coop-appeen. På to måneder har Coop fået 200.000 brugere og skabt et værktøj, som rammer plet hos målgrupper, man ellers har haft udfordringer med at få i tale. Under motorhjelmen har Coop i klimasagens tjeneste truffet mange valg, som skal hjælpe med at omsætte uhåndgribelig klimainformation på råvareniveau til konkrete indsigter og råd, der giver mening for en forbruger.

Paneldiskussion med deltagelse af Morten Jastrup, Louise Koch, Line Poulsen og Thomas Roland.

Moderator: Anders Høeg Nissen

15:20 Solen skinner altid i Digiland

Nikolaj Sonne

Følg med, når Nikolaj Sonne behændigt hopper over hockeystaven og sætter fokus på grønne ting og teknologier, der rent faktisk findes – allerede i dag. I batteribil ruller vi gennem Googles AI-optimerede datacentre, forbi Daimlers brint-brændselsceller gennem stuen med den smarte termostat, og så går turen ellers til IKEA. Endelig skal vi finde ud af, om vindmøller kan flyve.

16:00 Tak for i dag
Dato og tid

21. oktober 2020
10:00 – 16:00

Deltag virtuelt

Arrangementet afholdes live fra Industriens Hus.

Vi sender nærmere information til de tilmeldte, når vi nærmer os.

Pris

Det er gratis at deltage i SummIT 2020.

Oplægsholdere på SummIT 2020

Klik på fanerne for at læse mere om oplægsholderne.

ANDERS HØEG NISSEN har i 20 år dækket den teknologiske og videnskabelige udvikling – primært som vært og journalist på fremtidsmagasinet Harddisken på DR P1, men også i Videnskabens Verden og tv-programmet Viden Om, samt på dr.dk. I dag er han selvstændig podcaster, foredragsholder og journalist men har fortsat fokus på teknologiens og digitaliseringens udvikling på godt og ondt.

ASGER STRANGE OLESEN er Associate Technical Director i COWI.

Leif Oxenlöwe, InfinIT SummIT 2020

LEIF KATSUO OXENLØWE er professor og centerleder for grundforskningscentret SPOC (Silicon Photonics for Optical Communications), og gruppeleder for High-Speed Optical Communications gruppen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Han er tillige Principal Investigator for IFD Grand Solutions projektet INCOM, DFF Sapere Aude Advanced Grant (topforsker) bevillingsmodtager, modtager af et europæisk forskningsrådsprojekt (ERC) og flere andre forskningsprojekter, hvor han undersøger optiske effekter til at lave mere effektive kommunikationsteknologier.

Han har forfattet/medforfattet mere end 350 videnskabelige publikationer, 5 bogkapitler og har 7 patenter. Han blev udnævnt til Fellow of the OSA (the Optical Society) i 2018 og har bla. Modtaget EU Horizon 2020 Innovationsprisen. Han er uddannet fysiker fra Københavns Universitet og Imperial College London og har udført sit PhD-arbejde på DTU, hvor han siden 2009 har været professor i fotoniske kommunikationsteknologier.

Morten Jastrup InfinIT SummIT 2020

MORTEN JASTRUP er ledende partner i Nordic Sustainability, en dansk konsulentvirksomhed med fokus på at støbe bæredygtighed ind i virksomheders strategi- og forretningsudvikling. Han har arbejdet med større internationale virksomheder som Hempel, Coloplast og DNV-GL samt organisationer som Asian Development Bank, UN Global Compact og flere større filantropiske fonde. Morten er uddannet journalist og har en fortid som redaktør, kommunikationschef og privat konsulent, før han blev partner i Nordic Sustainability i 2019. Bæredygtighed har været hovedfokus for hans arbejde de seneste 20 år og han har været med på corporate responsibility rejsen fra virksomheder første gang signede op til Global Compact i år 2000 til Future-Fit i dag sætter nye standarder for bæredygtige ledelse.

Morten på Linkedin

InfinIT SummIT 2020 Verdensmål Forretning

THOMAS ROLAND er CSR-chef i Coop, hvor han i mange år har arbejdet med bæredygtighed og med, hvordan Coop kan være med til at øge kundernes efterspørgsel og opmærksomhed om bæredygtige varer og dermed påvirke verden gennem efterspørgslen – og ikke kun gennem et ændret udbud af varer. Thomas følger særligt debatterne om, hvordan vores fødevareproduktion og -forbrug kan blive mere bæredygtig. Han står bl.a. for Coop's arbejde omkring økologi, dyrevelfærd og klimaaftryk og for det store oplysningsarbejde for at få den næste generation til at efterspørge gode og sunde varer (fra Madpyramiden til GoCook). Thomas er uddannet antropolog og har tidligere arbejdet med markedsanalyse og som 'lobbyist' i en NGO (Forbrugerrådet Tænk).

ANNABETH AAGAARD (PhD, MsC) har samlet 25 års erfaring som leder, strategisk rågiver for top 100-virksomheder, forsker og lektor på Aarhus Universitet inden for digital og bæredygtig forretningsudvikling. Til daglig er hun direktør for sit eget forskningscenter med 15 ansatte og 80% funding. Hun har udgivet 15 bøger og over 250 videnskabelige og public artikler.

Joachim Marc Christensen InfinIT SummIT 2020

JOACHIM MARC CHRISTENSEN arbejder for at løfte niveauet for ansvarlighed i dansk erhvervsliv i den danske gren af FN’s Global Compact – verdens største virksomhedsinitiativ for ansvarlig forretning. Som Network Manager har han blandt andet ansvaret for netværkets klimainitiativer, udviklings- og innovationsprogrammet Young SDG Innovators Programme samt organisationens eksterne kommunikation. Joachim har tidligere været kommunikationsansvarlig i den bæredygtige tænketank Sustainia.

Joachim på Linkedin

LINE POULSEN er Sustainable Business Development Advisor i Dansk Industri.

Steen Hildebrandt InfinIT SummIT 2020

STEEN HILDEBRANDTer Ph.D., professor emeritus ved Århus Universitet og adjungeret professor ved CBS og Ålborg Universitet. Han er formand for Folketingets 2030-panel for verdensmålene og en meget benyttet foredragsholder og forfatter om bæredygtighed, verdensmål og ledelse.

SummIT 2020 InfinIT FN's verdensmål

TRINE PLAMBECH er ansvarlig for Alexandra Instituttets bæredygtighedsindsats og -projekter. Hun er en engageret innovationskonsulent og rådgiver. I samarbejde med sine kolleger hjælper hun virksomheder med at nå Verdensmålene. Innovation tager altid afsæt i indgående viden om mennesker, og hvordan vi lever vores liv, og de digitale teknologier formes, så de på bedste vis bidrager til at skabe bæredygtige løsninger på de udfordringer, vi står overfor.

ANNE MARIE KINDBERG er direktør for Marketing & Operations og interim for One Commercial Partner hos Microsoft Danmark.

Kim-Guldstrand-Larsen direktør infinit

KIM GULDSTRAND er professor i Datalogi på Aalborg Universitet og direktør i InfinIT.

LOUISE KOCH er Director of Corporate Sustainability for Dell Technologies i International Region, der dækker mere end 170 lande. Her er Louise ansvarlig for forretningsudvikling og kunderelationer omkring Dell Technologies’ social impact strategi Progress Made Real 2030, som dækker bæredygtighed, diversitet og inklusion, social innovation, og etik. Hun er også del af den globale strategiudvikling i Dell Technologies og engageret i government affairs dialog omkring social og miljømæssig bæredygtighed i Europa. Louise er udnævnt af den danske regering som medlem af Rådet for Samfundsansvar & Verdensmål og tidligere formand for Bæredygtighedsudvalget i IT Branchen.

Tidligere har Louise været  CSR Chef i Dansk Erhverv, hvor hun rådgav medlemsvirksomheder på tværs af mere end 100 brancher omkring CSR og bæredygtig forretningsudvikling. Før det har hun arbejdet fem år for Grundfos med CSR programmer samt international forretningsudvikling og partnerskaber med det prisvindende Grundfos Lifelink forretningskoncept. Louise har en kandidatgrad i antropologi og innovation fra Københavns Universitet og er to gange udnævnt på listen 100 Most Impactful CSR Leaders af organisationen World CSR Day.

Thomas Mardahl InfinIT SummIT 2020

THOMAS MARDAHL: Med en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør fra DTU (DIA) og herefter over 20 års erfaring fra it-industrien som forretningsudvikler og rådgiver er der et godt teknisk fundament. De seneste 12 år har Thomas haft fokus på energieffektivitet, CO2-footprint og kortlægning af virksomheders ’baseline’ inden for dette felt. Målsætningen er at bistå virksomheder med at reducere energiforbruget, øge effektiviteten samt forbedre CSR-profilen.

Thomas på Linkedin

MarieRoerdamFenger_facilitator_infinit

Marie Rørdam Fenger

Marie Yde Bak

Anne-Mette Overdahl Kuijpers

Hvis du har spørgsmål vedrørende SummIT 2020, er du velkommen til at kontakte os.