ONLINE TEKNOLOGIMORGEN

Hvordan får du en klimatøver i tale?

Er du rådgiver inden for den grønne omstilling, eller sælger du en service eller et produkt, der hjælper virksomheder i arbejdet med den grønne omstilling? Og kunne du tænke dig at blive endnu klogere på, hvordan du får de klimatøvende virksomheder i tale? Så deltag i vores online TEKNOLOGIMORGEN.

Implementering af nye teknologier som IoT, big data, dataanalyse, vedvarende energi, energioptimering m.m. i danske virksomheder vil blive essentiel, for at Danmark vil kunne nå klimamålene om 70% CO2-reduktion i 2030. Ifølge forskere har vi alle de nødvendige teknologier, men en af de helt store udfordringer er adfærdsændringer og at få virksomhedsledere til at investere i disse teknologier.

For at sikre os en større grad af investering i grønne teknologier, er det absolut nødvendigt at forstå og at tale til de beslutningstagere i danske virksomheder, der skal tage de grønne valg.

På dette morgenmøde vil du få indsigt i et forsknings- og innovationsprojekt, der lige nu er ved at undersøge netop dette, og være blandt de første til at få indblik i de resultater, der er skabt. Vi vil ligeledes bede dig komme med dine eventuelle erfaringer fra, når du er ude ved kunder.

Program

Intro til projektet og formatet
v. Lea Schick, Alexandra Instituttet

Hvorfor er det ikke let at få alle med på vognen? Hvad siger litteraturen?
v. Eva Sass Lauritsen, SEAS-NVE

Indsigter i projektets findings
v. Trine Plambech, Alexandra Instituttet

Vi sørger for den nyeste viden og den gode stemning – og håber, du selv kan brygge en god kop te eller kaffe at tage med foran skærmen.


Video fra webinaret

;


Om Klimatøverprojektet

Formålet med projektet er at blive klogere på, hvilken betydning klimaforandringer og dagsordenen for den grønne omstilling har for små og mellemstore virksomheder i landet, og hvordan ledelsen italesætter dem. Derudover ønsker vi med undersøgelsen at blive klogere på beslutningsprocesserne hos virksomhederne (hvem er involveret, hvilket forarbejde gøres der, inden en beslutning træffes, hvordan spiller den personlige overbevisning ind mv.). Det har til formål at forstå, hvordan og hvor man som leverandør af rådgivning, services eller produkter kan gå i dialog med virksomheder ift. grøn omstilling.

Bag projektet står energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR, Green Innovation Group, Alexandra Instituttet og Innovationsnetværket Smart Energy.

Dato og tid

3. april 2020
kl. 8:30 – 10:00

Online-arrangement i Teams

Pris

Det er gratis at deltage

Målgruppen for denne TEKNOLOGIMORGEN er:

  • Rådgiver inden for den grønne omstilling.
  • Sælgere af grønne services eller produkter til B2B.
  • Ansatte i virksomheder, som ønsker at bringe den grønne agenda på skrivebordet hos ledelsen i virksomheden.
  • Andre interesserede, der arbejder med den grønne omstilling, beslutningsprocesser og adfærdsændringer.

Få inspiration fra Klimatøverprojektet til at hjælpe især klimatøvende virksomheder i arbejdet med den grønne omstilling.

lea schick facilitator infinit arrangementer temagruppe

Lea Schick

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Lea Schick.

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT og Innovationsnetværket Smart Energy i samarbejde med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR, Green Innovation Group, Alexandra Instituttet og SEAS-NVE.