Hvordan nedbringer vi energiforbruget fra it-services?

Digitale løsninger kan være med til at løse store dele af vores klimaudfordringer. Men de har også et markant energiforbrug. Det vil et nyt projekt sætte fokus på.

It-sektoren står i dag for lige så høj en udledning af CO2 som flyindustrien (2% af den samlede CO2 udledning).  Den står endvidere for 9% af verdens samlede elektricitetsforbrug.

Mængden af data stiger med 25% årligt, og i takt med den stigende digitalisering er det afgørende, at vi fokuserer på at begrænse it-sektorens energiforbrug.

Første skridt bør være at kunne måle energiforbruget på en ensartet og sammenlignelig måde, så energieffektive og miljørigtige IT-løsninger kan være et konkurrenceparameter på linje med omkostninger og serviceniveau.

Vi samler relevante aktører fra forskningsverdenen og it-branchen til en dialog om udfordringen og om mulighederne.

På seminaret kan du blandt andet:

  • Høre Professor Leif Katsuo Oxenløwe fra DTU give sit bud på, hvordan vi kan måle energiforbruget så det omfatter hele værdikæden fra dataindsamling, transport, behandling og brug.
  • Få bud på, hvordan it-branchen går foran med grøn innovation, der sikrer at digitale løsninger bliver så energioptimerede og CO2-neutrale som muligt.
  • Deltage i dialog om, hvilke parametre der skal måles på og hvordan, når man vil udregne CO2 aftrykket fra it-services – herunder dataforbrug, -transmission, -opbevaring -analyse mv.

Ved at deltage i webinaret får du forskeres og virksomheders første bud på dette. Webinaret er det første i en seminarrække, der fortsætter til efteråret, hvor resultaterne fra projektet præsenteres.

Målgruppe

  • it-virksomheder, der ønsker at kunne minimere deres energiforbrug og redegøre for deres CO2 aftryk overfor deres kunder og
  • offentlige aktører og organisationer, der gerne vil kunne redegøre for deres CO2-forbrug og have indsigt i, hvad de skal kunne måle på i fremtiden for at få viden om deres IT-services' energiforbrug.

Se webinaret

Slides fra webinaret:

Dato og tid

22. juni 2020
12:30 – 14:00

Sted

Webinar

Pris

Det er gratis at deltage

Marie Yde Bak

Facilitator
Alexandra Instituttet Tlf. 51 24 33 88

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Marie Yde Bak.