Webinar

Cybersikkerhed i produktionen

Få indsigt i, hvordan din virksomhed sikkert kan arbejde med IoT i produktionen

IoT skaber en verden af muligheder, men også en række nye sikkerhedsudfordringer i produktionen. På dette webinar kan du høre om de nyeste trends og erfaringer med sikkerhed og IoT i produktionen.

Hør om klassiske sikkerhedsudfordringer

På dagen vil antropolog ved Alexandra Instituttet Laura Lynggaard Nielsen indvie deltagerne i resultaterne af en større undersøgelse af danske virksomheders erfaringer med at arbejde med IoT i produktionen. Her vil hun fortælle om klassiske sikkerhedsudfordringer i IoT, og hvordan virksomheder overkommer dem.

Alan Dybkjær fra MULTICUT vil efterfølgende gøre os klogere på, hvordan de håndterer cybersikkerhed i deres avancerede produktionsmiljø samt give sit bud på fremtidige scenarier og betydningen af yderligere IoT-enheder i produktionsmiljøet.

Derudover kan du også få indsigt i forskning fra Aalborg Universitet, der tager os et spadestik dybere ned i IoT og Smart Factories med udgangspunkt i en casevirksomhed. Slutteligt vil Zybersafe, der er specialister i at bygge hardware kryptering, fortælle om kryptering af industrielle systemer.

 


Program

Mødet bliver modereret af sekretariatsleder Laura Møller, InfinIT

10.00 Velkomst og introduktion til MADE, InfinIT og Inno-Sec
Innovationsnetværksleder og sekretariatschef Dorte Gram Nybroe, MADE

10.15 Hvilke udfordringer oplever virksomhederne?
Senior Anthropologist Laura Lynggaard Nielsen, Alexandra Instituttet

Når virksomheder går fra at fremstille traditionelle industriprodukter til at arbejde med IoT, skabes der ikke bare nye muligheder – der lukkes også op for helt nye typer af risici og udfordringer end dem, virksomhederne er vant til at håndtere. Laura har i en større undersøgelse afdækket, hvordan danske industrivirksomheder arbejder med IoT-sikkerhed lige nu. I dette oplæg fortæller hun om, hvorfor IoT-sikkerhed ofte er svært i praksis og peger på den afgørende rolle, processer og mindset spiller for, at virksomheder kan skabe et passende niveau af sikkerhed i deres produkter.

10.35 It-sikkerhed i produktionen: Fra daglig drift til optimal sikkerhed
IT Administrator chef Alan Dybkjær, MULTICUT

Multicut A/S leverer højkvalitets fræsning og dreje bearbejdning inden for metalproduktion. De leverer til den højeste standarder i branchen inden for højteknologiske og komplekse emner. Alan Dybkjær vil fortælle nærmere om tankerne bag MULTICUT’s infrastruktur i produktionen, samt hvordan de håndterer sikkerhedstruslerne. Dernæst vil han give et indblik i, hvordan virksomheden arbejder med at opretholde en sikker produktion og samtidig implementere IoT-enheder i produktionen.

10.55 Kort kaffepause

11.00 Udfordringer og løsninger for en sikker IoT-baseret dataopsamling i lavspændingsnet
Lektor Rasmus Løvenstein Olsen, AAU og Smart Grid specialist Karsten Handrup, Kamstrup

Opsamling af data til understøttelse af smart grid funktionalitet stiller ekstremt høje krav til tilgængelighed, hvilket er udfordret af cyber trusler mod operationelle smart grids. I denne præsentation vil vi introducere og diskutere nogle af de vigtige udfordringer og løsninger, der bliver anvendt til at adressere cybersikkerhed i IoT-baseret smart grids. Der tages udgangspunkt i Kamstrup, der leverer smart metre og adgang til data.

11.25 Kryptering anvendt som segmentering af datatransmissioner til industrielle systemer
Sales Executive Michael Stranau, Zybersafe

Effektiv udnyttelse af produktionssystemer kræver teknisk adgang til industrielle kontrolsyste-mer. I en verden med stigende krav fra forretningen om effektivisering vil virksomhederne ønske at erstatte on-site service med online service. Her er udfordringen af industrielle systemer ofte skal skærmes mod internetadgang, da de ellers er forsvarsløse overfor vira og andre cybertrusler mv. Kryptering kan anvendes til at segmentere og skærme følsom datatransmission til industrielle systemer fra anden data uanset om begge deler samme datalink.

11.45 Opsamling og afrunding
Projektleder Sofie Jensen, Inno-Sec/CenSec

Dato og tid

Tirsdag den 8. december 2020
10:00 – 12:00

Pris

Det er gratis for alle at deltage

Format

Webinar i Zoom.

Link udsendes til deltagerne forud for mødet.

Laura Møller

Netværksleder Tlf. 93 50 88 04

Hvis du har spørgsmål vedrørende webinaret, er du velkommen til at kontakte Laura Møller.

Arrangementet afvikles i samarbejde mellem MADE, Inno-Sec og InfinIT