Cybersikkerheds-webinar

Secure software development

InfinIT og DI Digital inviterer til en webinarrække med fokus på cybersikkerhed. Temaet for dette webinar er secure software development.

Solving security errors can be difficult, and if they are exploited by an attacker, there is a risk of suffering huge financial losses. Errors may occur in both new and existing systems. Therefore, security must be a top priority throughout the software development process and the entire product lifecycle.

At this webinar, we will focus on tools and methodologies for detecting flaws and errors in the source code, such as Static Application Security Testing (SAST).

Speaker will be Security Architect Panagiotis Vasilikos.

Target audience

The webinar is relevant for software developers and testers in companies, irrespective of size.

This webinar will be held in English.


Om webinarrækken

DI Digital og InfinIT udbyder en række webinarer om fremtidens cybersikkerhedsteknologier. Indholdet på webinarrækken er udviklet af Alexandra Instituttet under forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens Cybersikkehed, der er en anvendelsesbaseret resultatkontrakt finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Temaerne for de enkelte webinarer er:

Dato og tid

12. august 2020
14:00 - 15:30

Pris

Det er gratis at deltage

Format

Arrangementet afholdes som et webinar.

Deltageren vil få tilsendt nærmere information.

MarieRoerdamFenger_facilitator_infinit

Marie Rørdam Fenger

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Marie Rørdam Fenger.

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT og DI Digital i samarbejde med Alexandra Instituttet A/S.