Cybersikkerheds-webinar

Privacy-preserving AI

InfinIT og DI Digital inviterer til en webinarrække med fokus på cybersikkerhed. Temaet for dette webinar er privacy-preserving AI.

AI giver virksomheder nye muligheder for at bruge de data, de har om deres forretning til at generere indsigter og automatisere processer. Men i mange situationer er det ikke muligt fuldt ud at udnytte de data, en virksomhed har.

Det kan fx være, fordi data indeholder personoplysninger, fordi data er mangelfulde, eller fordi virksomheden måske ikke har kompetencerne til at udnytte dem. Virksomheden kan heller ikke dele data, da de er forretningskritiske og derfor ikke kan deles.

I alle disse situationer findes der teknologier, der alligevel gør det muligt at udnytte data til AI. På dette webinar vil vi med udgangspunkt i konkrete cases gennemgå en række af disse metoder, herunder:

  • Differential privacy
  • Homomorphic encryption
  • Secure multi-party computation
  • Federated learning
  • Syntetisk data

Oplægsholderne på webinaret er Jonas Lindstrøm, Senior Security Architect, og Amalie Brogaard Pauli, Machine Learning Specialist, begge fra Alexandra Instituttet.

Målgruppe

Webinarets målgruppe er it-professionelle med særlig interesse for spændingsfeltet mellem machine learning og privacy.


Om webinarrækken

DI Digital og InfinIT udbyder en række webinarer om fremtidens cybersikkerhedsteknologier. Indholdet på webinarrækken er udviklet af Alexandra Instituttet under forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens Cybersikkehed, der er en anvendelsesbaseret resultatkontrakt finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Temaerne for de enkelte webinarer er:

Dato og tid

8. september 2020
14:00 - 15:30

Pris

Det er gratis at deltage

Format

Arrangementet afholdes som et webinar.

Deltageren vil få tilsendt nærmere information.

MarieRoerdamFenger_facilitator_infinit

Marie Rørdam Fenger

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Marie Rørdam Fenger.

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT og DI Digital i samarbejde med Alexandra Instituttet A/S.