Cybersikkerheds-webinar

Anonymisering

InfinIT og DI Digital inviterer til en webinarrække med fokus på cybersikkerhed. Temaet for dette webinar er anonymisering.

Anonymisering er langt fra et nyt begreb, men efter GDPR er trådt i kraft, er det for alvor blevet noget, mange virksomheder og offentlige institutioner skal forholde sig til. Dog mangler der viden og kompetencer om emnet, og der bliver derfor implementeret mange ad hoc løsninger derude. Det står i skærende kontrast til det arbejde der foregår i at forske i anonymisering og i udviklingen af nye metoder og værktøjer til anonymisering.

Til dette webinar vil Jonas Lindstrøm og Zaruhi Aslanyan gennemgå nogle af de metoder og værktøjer, der findes til anonymisering, og vil med udgangspunkt i konkrete cases give en guide til, hvordan man kan gribe det an, hvis man skal anonymisere data.

Målgruppe

Webinarets målgruppe er it-professionelle og dataansvarlige i organisationer.


Om webinarrækken

DI Digital og InfinIT udbyder en række webinarer om fremtidens cybersikkerhedsteknologier. Indholdet på webinarrækken er udviklet af Alexandra Instituttet under forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens Cybersikkehed, der er en anvendelsesbaseret resultatkontrakt finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Temaerne for de enkelte webinarer er:

Dato og tid

2. september 2020
14:00 - 15:30

Pris

Det er gratis at deltage

Format

Arrangementet afholdes som et webinar.

Deltageren vil få tilsendt nærmere information.

MarieRoerdamFenger_facilitator_infinit

Marie Rørdam Fenger

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Marie Rørdam Fenger.

Arrangementet er tilrettelagt af InfinIT og DI Digital i samarbejde med Alexandra Instituttet A/S.