ONLINE TEKNOLOGIMORGEN

Fra data til business:
At starte småt men tænke stort

Denne TEKNOLOGIMORGEN handler om den værdi, der ligger i data, og hvad data giver os af nye forretningsmodeller.

Vi hører konstant, at data er er det nye guld, og at der er store forretningspotentialer i det! Men hvilke data har din virksomhed? Hvilke data mangler I? Hvordan kan I indsamle data? Og vigtigst af alt: hvordan skaber I værdi af data? Vi har slået pjalterne sammen med innovationsforløbet KomDigital på DTU for at besvare disse spørgsmål.

KomDigital er et fondsstøttet og gratis innovationsforløb, der har til formål at give SMV’er et digitalt kompetenceløft og hjælpe dem i gang med en digital udvikling, der kan skabe reel vækst og værdi for virksomhederne. KomDigital byder på spændende undervisere inden for digitalisering og forretningsudvikling.

Til denne TEKNOLOGIMORGEN har de sammensat et spændende program med en underviser, en forretningsudvikler og en virksomhed, som vil fortælle om deres erfaringer med at tage forløbet.

Program

Hvordan kommer man i gang?

Line Clemmesen, Dataanalytiker, PhD og leder af Efteruddannelse på DTU Compute
Det handler om at samle folk. Der sidder ofte folk rundt om i organisationen, som sidder på forskellige data. Det handler om at finde ud af, hvad man vil med sin data, og hvad man vil opnå forretningsmæssigt, samt at finde ud af, hvad der er tilgængeligt i forhold til nye teknologier og så gå i gang med at eksperimentere.

Erfaringer i processen

Jeppe Sigfusson, Head of Architecture & Technology, VP Securities
Jeppe fortæller om VP Securities' eksperimentelle rejse med hensyn til at se nye muligheder og skærpe sit teams evner til at arbejde med nye teknologier. Jeppe fortæller om sin læringsproces ift. at skabe mere værdi med data samt de proces- og ledelsesmæssige udfordringer.

Høst værdien af øget digitalisering i din virksomhed

Frank Skov, PhD og partner i Corebit
Frank fortæller om nye digitale teknologier – hvad og hvordan? Frank vil beskrive nogle forskellige cases og på den måde udfolde KomDigital-muligheden:

  • Står din virksomhed på tærsklen til at arbejde målrettet med data og digitale teknologier?
  • Vil I gerne vide mere om, hvordan digitalisering skaber værdi?
  • Vil I lære mere om fx AI, predictive analytics, IoT, user experience eller blockchain og få hjælp til, hvordan kan I komme i gang med at arbejde med dem?

Video fra webinar

Dato og tid

27. marts 2020
kl. 8:30 – 10:30

Sted

Arrangementet afholdes som et webinar.
Tilmelding er nødvendig.

Du modtager link til webinaret i god tid forinden.

Pris

Det er gratis at deltage

Om KomDigital

Læs mere om KomDigitals forløb:

Formålet med denne TEKNOLOGIMORGEN er at inspirere SMV'er til at komme i gang med at bruge data og ny teknologi i deres forretningsudvikling.

Ud over denne viden vil deltagerne blive informeret om, hvordan de kan deltage i KomDigital.

Målgruppen for arrangementet er alle SMV'er, der er nysgerrige efter at høre mere om, hvordan de kommer i gang med at bruge data og ny teknologi aktivt for at skabe vækst og nye forretningsmuligheder.

KomDigitals målgruppe er SMV'er i Region Hovedstaden, der har lyst til at tage næste skridt i deres digitale udviklingsrejse.

lea schick facilitator infinit arrangementer temagruppe

Lea Schick

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne TEKNOLOGIMORGEN, er du velkommen til at kontakte Lea Schick.

Denne TEKNOLOGIMORGEN er tilrettelagt af InfinIT i samarbejde med KomDigital på DTU.

KomDigital tilbyder forløb inkl. nyeste viden – realiteter og varm luft – inden for områder som design thinking, user experience, AI, data science, machine learning, big data, IoT og blockchain, og om hvordan I konkret kan arbejde med disse teknologier. Forløbene tilpasses jeres specifikke intention og behov.

Deltagelse er vederlagsfri pga. fondstøtte (EU Strukturfond), og I skal have mindre end 250 medarbejdere samt være registreret i Hovedstaden.