TEKNOLOGIMORGEN i København:

Data som beslutningsgrundlag i det byggede miljø

Denne TEKNOLOGIMORGEN handler om, hvordan vi kan kvalificere den måde, vi bruger data som beslutningsgrundlag i det byggede miljø.

De næste 40 år vil der blive bygget lige så meget nyt, som der er bygget indtil nu. Og det forventes samtidig, at 40 procent af alle IoT-sensorer i fremtiden installeres i det byggede miljø. Sensorer og mobile enheder giver os nemlig mulighed for at samle data om, hvordan vi bruger vores bygninger og offentlige arealer, og om hvordan bygningsdele performer. Dette giver viden om både brugernes behov og brugsmønstre samt om tilstande i det byggede miljø. Men hvordan tolker vi disse data på den rigtige måde?

Build 4.0 er byggeriets svar på Industri 4.0. Data og kunstig intelligens er primære drivkræfter i den digitale omstilling – og forventningerne til effektivisering og ny værdiskabelse er høje. Det er derfor vigtigt at stille skarpt på, at aktører fra det byggede miljø bliver klædt på til at være med til at kvalificere og udvikle byggeriets digitale services, principper og resultater.

På denne TEKNOLOGIMORGEN vil du møde specialister fra Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut, som vil give eksempler på, hvordan data kan bruges i forbindelse med bl.a. projekterings- konstruktions- og driftsfasen.

Program

  • Mikrobiologisk ekspertise og kunstig intelligens til artsidentifikation ved skimmelangreb
    v./ Teknologisk Institut
  • Brug af off-the-shelf-komponenter til smart monitorering af infrastruktur
    v./ Alexandra Instituttet
Dato og tid

5. december 2019
8:30 – 10:30

Sted

BLOX
lokale LA ved indgang A6
Fæstningens Materialgaard
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K

Pris

Det er gratis at deltage

Kontakt

Marie Rørdam Fenger
Telefon: +45 30 76 07 22
E-mail: marie.fenger@alexandra.dk

Du vil få indblik i den seneste udvikling inden for brug af sensorer i byggeriet – og hvordan man kan udnytte de data, de opsamler i den videre proces. Du får også kontakt til eksperter, der netop nu sidder i to forskellige længerevarende projekter, som fokuserer på emnet, og som har ressourcer og mulighed for at samarbejde med virksomheder.

Morgenmødet henvender sig til dig, der blot interesserer sig for eller arbejder med byggeri og digitalisering samt bedre brug af data – eller til eller dig, der arbejder med it og har byggesektoren som ressort.

MarieRoerdamFenger_facilitator_infinit

Marie Rørdam Fenger

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne TEKNOLOGIMORGEN, er du velkommen til at kontakte Marie Rørdam Fenger

Denne TEKNOLOGIMORGEN er tilrettelagt af InfinIT i samarbejde med Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og InnoBYG.