Big data

Temagruppen er for dig, der gerne vil skabe forretning ved at udnytte virksomhedens big data.

Data er en ressource, og big data omfatter den store mængde af data, som din virksomhed enten allerede besidder, eller som I vil kunne indsamle. Men for at jeres big data giver værdi, er det vigtigt at vide, hvilke data der er tale om, hvilken værdi de besidder, og hvordan I arbejder strategisk med disse.

Det kunne være en afdækning af:

 • Forskellen på small data og big data
 • Dataanalyse og -anvendelse
 • Hvilke typer af data kan I identificere?
 • Hvordan tilfører big data forretningsværdi?

I arbejdet med big data kommer I til at arbejde med emner som screening, at sætte data i relation til jeres forretning, at udvikle metoder til at arbejde med big data, og på den lange bane vil big data kunne udvikle og endda hjælpe jer med at gentænke forretningen.

Hvad er big data?

 

Om temagruppen

Som en del af InfinITs temagruppe for big data får I som virksomhed adgang til en lang række aktiviteter fordelt på tre aktivitetstyper:

 • Videnspredning
 • Matchmaking
 • Projekt

Bliv en del af gruppen og flyt jer fra inspiration til konkrete ideer, der modnes sammen med de bedste fageksperter.

 

I aktiviteterne knyttet til videnspredning vil vi med afsæt i virksomhedernes behov arbejde med inspiration og kendskab til mulighederne inden for big data.

Målet er, at I som virksomhed vil få inspiration til, hvordan big data kan implementeres i jeres produkter eller ydelser. I skulle også gerne få lyst til at dykke ned i en eller flere fagligheder og derigennem flytte jer fra interesse og inspiration til deltagelse i en matchmakingaktivitet eller et samarbejdsprojekt.

Deltagelse på dette niveau kan være gå-hjem-møder af ca. to timers varighed eller deltagelse på 1-dags seminarer.

Som en del af InfinIT-netværket er der rig mulighed for at træde de første skridt i en verden af big data hjulpet godt på vej af de bedste kræfter i branchen.

Nyd godt af forskere og mere erfarne virksomheder, og få etableret og afprøvet teknologien i et afgrænset projekt.

Som en del af InfinIT-netværket er der rig mulighed for at træde de første skridt i en verden af big data hjulpet godt på vej af de bedste kræfter i branchen.

Nyd godt af forskere og mere erfarne virksomheder, og få etableret og afprøvet teknologien i et afgrænset projekt.

InfinIT kan hjælpe jeres virksomhed med:

-          Etablering af et relevant og velafgrænset miniprojekt
-          Projektfinansiering fra andet sted (f.eks. Innovationsfonden eller H2020)
-          Forbindelse til relevante virksomheder, der kan føre til nye forretningsområder inden for big data

 • Ravi Vatrapu, CBS
 • Paul Pop, DTU Compute
 • Martin Schoeberl, DTU Compute
 • Fabrizio Montesi, SDU
 • Stephen Alstrup, DIKU
 • Yongluan Zhou, DIKU
 • Cosmin Oancea, DIKU
 • Ira Assent, AU

Som en del af InfinITs temagruppe for big data vil du også kunne opleve og få glæde af vores tværfaglige samarbejde med nogle af netværkets andre temagrupper, der hvor det giver god mening af skabe synergi.

Her kan I som virksomhed få et indblik i andre digitale indsatsområder. Både som inspiration og som en indgang til at være med i InfinITs andre temagrupper.

Du får også fordel af InfinITs samarbejde på tværs af landets øvrige innovationsnetværk og de mange partnere, der er tilknyttet InfinIT.

Tværfagligt samarbejde

Som deltager i en gruppe får du:

-          Målrettede invitationer til relevante events
-          Hjælp til din virksomheds projekter, innovation og internationalisering
-          Information og sparring om nye finansieringsmuligheder til projekter
-          Relationer til relevante samarbejdspartnere
-          Adgang til forskningsbaseret viden
-          Nyeste input om fremtidens tendenser og brancher

caret-down caret-up caret-left caret-right
"For en virksomhed som Migatronic er det vigtigt, at vi kan indgå i meningsgivende netværkssamarbejder, som InfinIT udbyder. Den sparring man kan få og give til ligesindede virksomheder giver som nævnt stor værdi og gør, at vi kan udvikle virksomheden og udviklere på baggrund af inputs fra diverse arrangementer.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Bo

Bo Sejer Frandsen
Facilitator

it-forum
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Tlf.  28 35 14 00
E-mail: bsf@itforum.dk